NrTitelUnderskriftdato
50 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 17-01-2019
47 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse 15-01-2019
9032 Ankestyrelsens principafgørelse 1-19 om rugemor - rugemødre - surrogatmoderskab - barsel - fars ret til indtræde i mors orlov 11-01-2019
35 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland 11-01-2019
31 Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folkeafstemninger 07-01-2019
9051 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 19-12-2018
9052 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 19-12-2018
9050 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold 19-12-2018
9049 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - påklædning - ej medhold 19-12-2018
9048 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - kommuner - ej medhold 19-12-2018
9044 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - ej medhold 06-12-2018
9047 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kommuner - ej medhold 06-12-2018
9043 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kompetence - ej medhold 06-12-2018
9046 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - køn - afskedigelse - ej handicap - ej medhold - parts- og vidneforklaringer 06-12-2018
9040 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - uanset handicap - kommuner - kompetence - sagsbehandling - ej medhold 06-12-2018
9041 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - uanset handicap - kompetence - ej medhold 06-12-2018
9045 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - parts- og vidneforklaringer 06-12-2018
9037 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - medhold 05-12-2018
9035 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - uanset handicap - kommuner - ej medhold 05-12-2018
9033 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - kommuner - uanset handicap - parts- og vidneforklaringer 05-12-2018
9036 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - kommuner - er handicap - medhold 05-12-2018
9042 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ansættelse - retlig interesse - sport - ej medhold 05-12-2018
9039 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - kompetence - ej medhold 05-12-2018
9038 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sport - adgangsbegrænsning - medhold 05-12-2018
9034 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - øvrige - kompetence - ej medhold 05-12-2018