NrTitelUnderskriftdato
1136 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse 18-10-2017
1137 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen 18-10-2017
1138 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem 18-10-2017
1139 Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse 18-10-2017
1132 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer 15-10-2017
1131 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer 15-10-2017
9977 Ankestyrelsens principafgørelse 75-17 - Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager 12-10-2017
9974 Ankestyrelsens principafgørelse 74-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer 11-10-2017
61 Forslag til Lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunenetværkene) 11-10-2017
L 61 Skriftlig fremsættelse (11. oktober 2017) - L 61 11-10-2017
9968 Ankestyrelsens principafgørelse 72-17 om personligt tillæg - førtidspensionsloven - ægtefælle - kontanthjælp - subsidiær 10-10-2017
9969 Ankestyrelsens principafgørelse 73-17 om boligindretning mur- og nagelfast - gelænder - støttegreb - forbrugsgode - hjælpemiddel 10-10-2017
61 Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunenetværkene).