NrTitelUnderskriftdato
517 Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland 23-05-2018
9341 Ankestyrelsens principafgørelse 20-18 om anbringelse i plejefamilie - afbrydelse af telefonkontakt - afbrydelse af sms-kontakt 22-05-2018
9337 Ankestyrelsens principafgørelse 19-18 om arbejdsskade - fast bopæl - udstationering - personkreds - dansk arbejdsgiver - EU-forordning 18-05-2018
9355 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 25-04-2018
9359 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold 25-04-2018
9360 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - lejeaftale - ej medhold 25-04-2018
9357 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - ej medhold 25-04-2018
9356 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - medhold 25-04-2018
9358 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold 25-04-2018
9361 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - etnisk oprindelse - hudfarve og race - retlig interesse 25-04-2018
9363 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - øvrige 23-04-2018
9362 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - alder - ansættelse - kommuner - ej medhold 09-04-2018