NrTitelUnderskriftdato
1019 Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne 28-08-2017
1012 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.) 28-08-2017
950 Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet 05-07-2017
901 Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 29-06-2017
829 Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse 19-06-2017
737 Bekendtgørelse om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven 12-06-2017
557 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet 29-05-2017
200 Bekendtgørelse om løsladelse med henblik på straksudsendelse (straksudsendelsesbekendtgørelsen) 27-02-2017
103 Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter 20-01-2017
1764 Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet 27-12-2016
1694 Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område 20-12-2016
1626 Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven 15-12-2016
1625 Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. 15-12-2016
1623 Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven 15-12-2016
1565 Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2017 05-12-2016