NrTitelUnderskriftdato
10183 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik 01-02-2019
10182 Vejledning om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (visumvejledningen) 17-12-2018
9779 Cirkulæreskrivelse om naturalisation (Til samtlige politidirektører, Statsforvaltningen, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne) 14-09-2018
9527 Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 28-06-2018
10559 Vejledning til repatrieringsloven 16-11-2017
9069 Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. 05-02-2016
71 Cirkulære om udstedelse af visum ved grænsen til Danmark
(Til politiet)
10-08-2010
70 Cirkulære om udstedelse af visum ved grænsen til visumpligtige sømænd i transit
(Til politiet)
10-08-2010
31 Cirkulære om behandling af sager om ophold for udlændinge, der er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen eller EU/EØS-bekendtgørelsen 07-06-2007
9393 Udlændinge med pligt efter integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til at indgå en integrationskontrakt overgangsordningen - hvordan afgrænses persongruppen 01-01-2007
105 Cirkulære om politiets udrejsekontrol i opholdssager
(Til Rigspolitichefen og samtlige politidirektører)
11-12-2006
21 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om sagsbehandlingstiden for afgørelser i henhold til udlændingelovens §§ 48 a, stk. 1, eller 48 b 17-03-2006
9499 Vejledning om integration og repatriering vejledning om kommunernes indsats 01-06-2004
9496 Vejledning om ydelser efter integrationsloven 01-06-2004
9495 Vejledning om introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven 01-06-2004
192 Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2001 af satser for beløb der udbetales i medfør af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne 20-12-2000
179 Cirkulære om regulering af beløb i henhold til repatrieringsloven og Kosovonødloven 12-12-2000
127 Vejledning om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 04-07-2000
182 Regulering af satserne for flygtninges egenbetaling ved ophold i Dansk Flygtningehjælps midlertidige indkvarteringer i medfør af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr 885 af 21. november 1995 om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder 16-12-1997
240 Regulering af satserne for flygtninges egenbetaling ved ophold i Dansk flygtningehjælps midlertidige indkvarteringer i medfør af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 885 af 21. november 1995 om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder 19-12-1996
11425 Cirkulæreskrivelse om forkyndelse af udrejsefrister for visse udlændinge (* 1) (Til kriminalforsorgens anstalter og arrestinspektørerne). 12-09-1996
91 Vejledning om forskellige spørgsmål i relation til administrationen af udlændingelovens forsørgelseskrav over for ægtefæller 30-05-1994
11 Cirkulære om erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring (Til Statsamterne, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland) (Erklæringscirkulæret) 20-01-1992
9493 Cirkulære om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske adoptivbørn (Til statsamterne, Københavns overpræsidium og rigsombudet på Færøerne/i Grønland) 03-10-1986
164 Cirkulære om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske adoptivbørn (Til statsamterne, Københavns overpræsidium og rigsombudet på Færøerne/i Grønland) 03-10-1986
212 Cirkulære om ændring af lov om dansk indfødsret 22-11-1978
15 Cirkulære om en med Finland, Norge og Sverige i henhold til § 10 i lov om dansk indfødsret indgået aftale. (Til kommunerne, overøvrigheden og politiet) 21-01-1969
266 Cirkulære om ændring af lov om dansk indfødsret (Til kommunerne, overøvrigheden og politiet) 20-12-1968
237 Cirkulære til Københavns magistrat, samtlige amtmænd, rigsombudsmanden på Færøerne, landshøvdingen over Grønland, politidirektøren i København, samtlige politimestre og samtlige kommunalbestyrelser angående lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk indfødsret 24-11-1950