NrTitelUnderskriftdato
1128 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 13-10-2017
1129 Bekendtgørelse af repatrieringsloven 13-10-2017
1127 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) 11-10-2017
9982 Udlændingenævnets afgørelse af 3. oktober 2017 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet – Biao 03-10-2017
9983 Udlændingenævnets afgørelse af 3. oktober 2017 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet – Biao 03-10-2017
9984 Udlændingenævnets afgørelse af 3. oktober 2017 – Ægtefællesammenføring – Tilknytningskravet – Biao 03-10-2017
9995 Udlændingenævnets afgørelse af 15. februar 2017 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Ej bestået danskprøve inden for fristen 15-02-2017
9994 Udlændingenævnets afgørelse af 15. februar 2017 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Greencardordningen 15-02-2017
9992 Udlændingenævnets afgørelse af 26. januar 2017 – Studie – Mellemliggende periode 26-01-2017
9993 Udlændingenævnets afgørelse af 26. januar 2017 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt beskæftigelse efter afslutning af folkeskolen 26-01-2017
9972 Udlændingenævnets afgørelse af 18. januar 2017 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Lempeligere adgang for flygtninge 18-01-2017
9971 Udlændingenævnets afgørelse af 9. januar 2017 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie – Familieliv 09-01-2017
11 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser.
13 Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige asylansøgere.
12 Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge for at have valgret og være valgbare til kommunale og regionale valg skal have bestået prøve i dansk 3.