NrTitelUnderskriftdato
1418 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) 01-12-2017
1417 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven 01-12-2017
1096 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 13-09-2017
988 Bekendtgørelse af lov om social service 17-08-2017
972 Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 08-08-2017
924 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. 17-06-2017
649 Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie 08-06-2017
548 Lov om ægtefællers økonomiske forhold 30-05-2017
547 Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere 30-05-2017
507 Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 02-05-2017
275 Lov om Haagerkonventionen af 2007 27-03-2017
70 Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn 18-01-2017
748 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 20-06-2016
1821 Bekendtgørelse af adoptionsloven 23-12-2015
1819 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag 23-12-2015
1818 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 23-12-2015
1817 Bekendtgørelse af børneloven 23-12-2015
1816 Bekendtgørelse af navneloven 23-12-2015
1815 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse 23-12-2015
1055 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen 08-09-2015
927 Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap 03-07-2013
484 Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse 07-06-2006
158 Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav 06-05-1980
279 Lov vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Ægteskab, Adoption og Værgemaal.(* 1) 11-11-1931