NrTitelUnderskriftdato
178 Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 26-02-2019
176 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 25-02-2019
87 Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 29-01-2019
1702 Lov om Familieretshuset 27-12-2018
1257 Bekendtgørelse af børneloven 07-11-2018
1256 Bekendtgørelse af forældreansvarsloven 07-11-2018
1114 Bekendtgørelse af lov om social service 30-08-2018
1064 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 21-08-2018
1041 Bekendtgørelse af adoptionsloven 03-08-2018
689 Lov om forsøg med et socialt frikort 08-06-2018
688 Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap 08-06-2018
52 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. 24-01-2018
42 Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn 19-01-2018
1418 Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) 01-12-2017
972 Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 08-08-2017
649 Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie 08-06-2017
548 Lov om ægtefællers økonomiske forhold 30-05-2017
547 Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere 30-05-2017
275 Lov om Haagerkonventionen af 2007 27-03-2017
1819 Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag 23-12-2015
1816 Bekendtgørelse af navneloven 23-12-2015
1815 Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse 23-12-2015
1055 Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen 08-09-2015
927 Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap 03-07-2013
269 Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger 19-03-2013
484 Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse 07-06-2006
158 Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav 06-05-1980
279 Lov vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Ægteskab, Adoption og Værgemaal.(* 1) 11-11-1931