1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
1427 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen 03-12-2018
1339 Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab 28-11-2018
1043 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud 09-08-2018
1040 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til samarbejder mellem døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier 06-07-2018
1022 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber 05-07-2018
1015 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål 04-07-2018
968 Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer 28-06-2018
880 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap 26-06-2018
863 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bistand til borgere der ikke selv er i stand til at klage 25-06-2018
851 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 20-06-2018
836 Bekendtgørelse om dagtilbud 20-06-2018
683 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud 07-06-2018
766 Bekendtgørelse om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption 06-06-2018
765 Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet 06-06-2018
764 Bekendtgørelse om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption 06-06-2018
656 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp 31-05-2018
596 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD 30-05-2018
565 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre 28-05-2018
483 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud 15-05-2018
422 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge 03-05-2018
418 Bekendtgørelse om social investeringspulje på hjemløseområdet 02-05-2018
417 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge 02-05-2018
398 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed 01-05-2018
362 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer 26-04-2018
321 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier 25-04-2018
293 Bekendtgørelse om afskæring af klageadgang på Socialstyrelsens tilskudsområde 23-04-2018
248 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger 27-03-2018
223 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge 16-03-2018
212 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning 14-03-2018
121 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne 22-02-2018
120 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner 22-02-2018
97 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 07-02-2018
66 Bekendtgørelse om navne 18-01-2018
40 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde 18-01-2018
18 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp 12-01-2018
17 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen handicappuljen 12-01-2018
16 Bekendtgørelse om delegation af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og visse beføjelser i finansloven 12-01-2018
1603 Bekendtgørelse om forretningsorden for Psykolognævnet 19-12-2017
1590 Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet 14-12-2017
1494 Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag 11-12-2017
1438 Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge 06-12-2017
1309 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger 29-11-2017
1252 Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven 20-11-2017
1225 Bekendtgørelse om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet 15-11-2017
1251 Bekendtgørelse om socialtilsyn 13-11-2017
1250 Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn 13-11-2017
1249 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område 13-11-2017
1248 Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 13-11-2017
1247 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 13-11-2017
1246 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven 13-11-2017 1|2|3|4 >