1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
1068 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 13-09-2017
1067 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser 13-09-2017
1061 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 4 og 5, i lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 06-09-2017
1041 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere 05-09-2017
1026 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR 31-08-2017
1025 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder 31-08-2017
997 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet 28-08-2017
991 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge 24-08-2017
1017 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner 19-08-2017
1016 Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge 19-08-2017
978 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter dagtilbudslovens § 93, stk. 3 11-08-2017
962 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark 12-07-2017
951 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp 06-07-2017
936 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud 04-07-2017
929 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser 30-06-2017
839 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service 20-06-2017
760 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job 19-06-2017
741 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper 14-06-2017
740 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark 14-06-2017
729 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge 13-06-2017
715 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne 31-05-2017
647 Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland 31-05-2017
568 Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 19-05-2017
567 Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser 19-05-2017
566 Bekendtgørelse af forretningsorden for Psykolognævnet 19-05-2017
565 Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog 19-05-2017
564 Bekendtgørelse om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet 19-05-2017
551 Bekendtgørelse om dagtilbud 11-05-2017
414 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge 27-04-2017
376 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet 20-04-2017
368 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 12-04-2017
367 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge 12-04-2017
330 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service 27-03-2017
243 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis 15-03-2017
229 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug 07-03-2017
214 Bekendtgørelse om handicappuljen 02-03-2017
179 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre 21-02-2017
172 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer 17-02-2017
169 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 16-02-2017
164 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde 14-02-2017
160 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk 08-02-2017
155 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 07-02-2017
154 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser 07-02-2017
153 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram 07-02-2017
152 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp 07-02-2017
151 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 07-02-2017
142 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge 02-02-2017
86 Bekendtgørelse om afskæring af klageadgang på Socialstyrelsens tilskudsområde 25-01-2017
104 Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab 24-01-2017
42 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre 11-01-2017 1|2 >