1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
640 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning 26-06-2019
629 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til ung under eget tag - støtte til unge hjemløse 25-06-2019
628 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål 20-06-2019
621 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud 18-06-2019
593 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn 13-05-2019
592 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af gråzoneprostitution 13-05-2019
568 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug 06-05-2019
537 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp 02-05-2019
535 Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år 02-05-2019
522 Bekendtgørelse om plejefamilier 30-04-2019
358 Bekendtgørelse om det danske program for social inklusion af de socialt dårligst stillede personer under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) 04-04-2019
299 Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. 20-03-2019
298 Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag 20-03-2019
297 Bekendtgørelse om anvendelse af underholdspligtforordningen 20-03-2019
296 Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd 20-03-2019
293 Bekendtgørelse om separation og skilsmisse 20-03-2019
292 Bekendtgørelse om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab 20-03-2019
291 Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel 20-03-2019
290 Bekendtgørelse om navne 20-03-2019
289 Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab 20-03-2019
287 Bekendtgørelse om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab 20-03-2019
286 Bekendtgørelse om Familieretshuset 20-03-2019
285 Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
282 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge 20-03-2019
222 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap 07-03-2019
201 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer 04-03-2019
196 Bekendtgørelse om lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner 28-02-2019
190 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger 27-02-2019
163 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 25-02-2019
158 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp 22-02-2019
130 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) 06-02-2019
120 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til handicappuljen 04-02-2019
1594 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 1, i lov nr. 1433 af 5. december 2018 om ændring af kildeskatteloven, lov om skattenedslag for seniorer, ligningsloven og lov om forsøg med et socialt frikort (Genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og indførelse af skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.) 19-12-2018
1043 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud 09-08-2018
1040 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til samarbejder mellem døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier 06-07-2018
1022 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber 05-07-2018
1015 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål 04-07-2018
968 Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer 28-06-2018
880 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap 26-06-2018
863 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bistand til borgere der ikke selv er i stand til at klage 25-06-2018
851 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 20-06-2018
683 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud 07-06-2018
766 Bekendtgørelse om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption 06-06-2018
764 Bekendtgørelse om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption 06-06-2018
656 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp 31-05-2018
596 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD 30-05-2018
565 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre 28-05-2018
483 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud 15-05-2018
422 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge 03-05-2018
418 Bekendtgørelse om social investeringspulje på hjemløseområdet 02-05-2018 1|2|3|4 >