1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
158 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp 22-02-2019
130 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) 06-02-2019
120 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til handicappuljen 04-02-2019
94 Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge 25-01-2019
44 Bekendtgørelse om afskæring af klageadgang på Socialstyrelsens tilskudsområde 11-01-2019
1594 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 1, i lov nr. 1433 af 5. december 2018 om ændring af kildeskatteloven, lov om skattenedslag for seniorer, ligningsloven og lov om forsøg med et socialt frikort (Genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og indførelse af skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.) 19-12-2018
1633 Bekendtgørelse om dagtilbud 18-12-2018
1678 Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet 17-12-2018
1598 Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019 14-12-2018
1504 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om forsøg med et socialt frikort 13-12-2018
1427 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen 03-12-2018
1339 Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab 28-11-2018
1043 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud 09-08-2018
1040 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til samarbejder mellem døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier 06-07-2018
1022 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at få flere med i lokale fællesskaber 05-07-2018
1015 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål 04-07-2018
968 Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer 28-06-2018
880 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap 26-06-2018
863 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bistand til borgere der ikke selv er i stand til at klage 25-06-2018
851 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 20-06-2018
683 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud 07-06-2018
766 Bekendtgørelse om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption 06-06-2018
765 Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet 06-06-2018
764 Bekendtgørelse om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption 06-06-2018
656 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til tilskud til frivillige landsdækkende foreningers uddeling af julehjælp 31-05-2018
596 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD 30-05-2018
565 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre 28-05-2018
483 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud 15-05-2018
422 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge 03-05-2018
418 Bekendtgørelse om social investeringspulje på hjemløseområdet 02-05-2018
417 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge 02-05-2018
398 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed 01-05-2018
362 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer 26-04-2018
321 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier 25-04-2018
248 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger 27-03-2018
223 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge 16-03-2018
212 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning 14-03-2018
121 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne 22-02-2018
120 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner 22-02-2018
97 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 07-02-2018
66 Bekendtgørelse om navne 18-01-2018
40 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde 18-01-2018
18 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp 12-01-2018
17 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen handicappuljen 12-01-2018
16 Bekendtgørelse om delegation af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og visse beføjelser i finansloven 12-01-2018
1603 Bekendtgørelse om forretningsorden for Psykolognævnet 19-12-2017
1494 Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag 11-12-2017
1309 Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger 29-11-2017
1252 Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven 20-11-2017
1225 Bekendtgørelse om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet 15-11-2017 1|2|3|4 >