1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
9149 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning 15-03-2018
9091 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner 22-02-2018
9090 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne 22-02-2018
9096 Vejledning om botilbud m.v. til voksne 21-02-2018
9070 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge 19-02-2018
9048 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 07-02-2018
9043 Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper 29-01-2018
9042 Vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 24-01-2018
9040 Vejledning om navne 18-01-2018
9038 Vejledning om behandling af ægteskabssager 18-01-2018
9024 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) FL § 15.13.15.10. 18-01-2018
9018 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL § 15.75.10.72.) 12-01-2018
9017 Vejledning om til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen § 15.64.07.10. 12-01-2018
9002 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge 03-01-2018
10328 Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift 19-12-2017
10266 Vejledning om det frivillige område efter serviceloven 19-12-2017
10264 Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 19-12-2017
10326 Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring 18-12-2017
10286 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område 15-12-2017
10327 Vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. 14-12-2017
10324 Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder 14-12-2017
10280 Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 14-12-2017
10325 Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance 12-12-2017
10309 Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie 11-12-2017
10284 Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven 11-12-2017
10278 Vejledning om separation og skilsmisse 11-12-2017
10275 Vejledning om børne- og ægtefællebidrag 11-12-2017
10274 Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag 11-12-2017
10276 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2018 10-12-2017
10214 Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2018 10-12-2017
10283 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område 07-12-2017
9945 Vejledning om temarevision 2017 - kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 181 28-09-2017
9879 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 18-09-2017
9878 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser 18-09-2017
9877 Vejledning om opkrævning af danske bidragskrav i Danmark 08-09-2017
9852 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere (FL § 15.75.13.10.) 05-09-2017
9841 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder 04-09-2017
9833 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR (§ 15.26.04.10.) 31-08-2017
9823 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet 28-08-2017
9822 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge 25-08-2017
9677 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper § 15.75.75.14. 11-07-2017
9651 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL § 15.75.78.10. 06-07-2017
9628 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018) 06-07-2017
9621 Vejledning til ansøgning om støtte fra resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser FL § 15.13.23.20. 30-06-2017
9551 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job (FL § 15.75.29.10.) 19-06-2017
9545 Vejledning til ansøgning om støtte til ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge 14-06-2017
9544 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Overgangs- og peerstøte til udsatte grønlændere i Danmark § 15.75.35.60. 14-06-2017
9451 Vejledning om om ansøgning til Handicappuljen 2017 (FL § 15.64.07.10.) 05-05-2017
9396 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (FL § § 15.74.16.10.) 28-04-2017
9355 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet § 15.75.12.30. 20-04-2017 1|2|3|4 >