1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
9540 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til ung under eget tag - støtte til unge hjemløse. Ansøgningsfrist den 28. august kl. 12:00 25-06-2019
9557 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning (§15.75.55.10.) 21-06-2019
9545 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 20-06-2019
9504 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2019/2020). 18-06-2019
9420 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge 22-05-2019
9414 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn 13-05-2019
9413 Vejledning om ansøgningspuljen til forebyggelse af gråzoneprostitution. 13-05-2019
9401 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug 06-05-2019
9393 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til tilskud til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp 02-05-2019
9308 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) (FL § 15.75.21.50) 04-04-2019
9330 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område 21-03-2019
9291 Vejledning om separation og skilsmisse 20-03-2019
9280 Vejledning om inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. 20-03-2019
9279 Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær 20-03-2019
9277 Vejledning om international kompetence i sager om separation og skilsmisse 20-03-2019
9275 Vejledning om inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
9274 Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. 20-03-2019
9272 Vejledning om opkrævning af danske bidragskrav 20-03-2019
9271 Vejledning om forkyndelse i sager om børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
9269 Cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser 20-03-2019
9266 Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og Familieretshuset) 20-03-2019
9265 Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab 20-03-2019
9264 Vejledning om navne 20-03-2019
9263 Vejledning om behandling af ægteskabssager 20-03-2019
9262 Vejledning om aftaler om børnebidrag 20-03-2019
9261 Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
9260 Vejledning om børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
9259 Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge 20-03-2019
9258 Vejledning om anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed 20-03-2019
9257 Vejledning om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær) 20-03-2019
9256 Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser 20-03-2019
9255 Cirkulæreskrivelse om Familieretshusets fritagelse for gebyrer og timetakster for tjenestehandlinger ydet på de danske repræsentationer 20-03-2019
9254 Vejledning om samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager 20-03-2019
9253 Vejledning om Familieretshuset 20-03-2019
9194 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap (§ 15.64.55.10.) 08-03-2019
9169 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer FL § 07.18.19.40. 04-03-2019
9153 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger 28-02-2019
9152 Vejledning om om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger 28-02-2019
9142 Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier 26-02-2019
9143 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 25-02-2019
9133 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp 20-02-2019
9138 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2019 14-02-2019
9109 Vejledning om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) 06-02-2019
9097 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen § 15.64.07.10. 06-02-2019
9850 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20. 04-10-2018
9699 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 28-08-2018
9625 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud 09-08-2018
9616 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er) 06-07-2018
9553 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL § 15.64.02.20. 06-07-2018
9597 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber 05-07-2018 1|2|3|4 >