1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
9308 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) (FL § 15.75.21.50) 04-04-2019
9330 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område 21-03-2019
9291 Vejledning om separation og skilsmisse 20-03-2019
9280 Vejledning om inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. 20-03-2019
9279 Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær 20-03-2019
9277 Vejledning om international kompetence i sager om separation og skilsmisse 20-03-2019
9275 Vejledning om inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
9274 Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. 20-03-2019
9272 Vejledning om opkrævning af danske bidragskrav 20-03-2019
9271 Vejledning om forkyndelse i sager om børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
9269 Cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser 20-03-2019
9268 Vejledning om frigivelse af børn til national adoption 20-03-2019
9267 Vejledning om adoption 20-03-2019
9266 Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og Familieretshuset) 20-03-2019
9265 Vejledning om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab 20-03-2019
9264 Vejledning om navne 20-03-2019
9263 Vejledning om behandling af ægteskabssager 20-03-2019
9262 Vejledning om aftaler om børnebidrag 20-03-2019
9261 Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
9260 Vejledning om børne- og ægtefællebidrag 20-03-2019
9259 Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge 20-03-2019
9258 Vejledning om anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed 20-03-2019
9257 Vejledning om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær) 20-03-2019
9256 Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser 20-03-2019
9255 Cirkulæreskrivelse om Familieretshusets fritagelse for gebyrer og timetakster for tjenestehandlinger ydet på de danske repræsentationer 20-03-2019
9254 Vejledning om samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager 20-03-2019
9253 Vejledning om Familieretshuset 20-03-2019
9194 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap (§ 15.64.55.10.) 08-03-2019
9169 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer FL § 07.18.19.40. 04-03-2019
9153 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger 28-02-2019
9152 Vejledning om om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger 28-02-2019
9142 Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier 26-02-2019
9143 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 25-02-2019
9133 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp 20-02-2019
9138 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2019 14-02-2019
9109 Vejledning om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) 06-02-2019
9097 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen § 15.64.07.10. 06-02-2019
10112 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område 21-12-2018
9850 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20. 04-10-2018
9699 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 28-08-2018
9625 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud 09-08-2018
9616 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er) 06-07-2018
9553 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL § 15.64.02.20. 06-07-2018
9597 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber 05-07-2018
9521 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20. Ansøgningsfrist den 29. august 2018 kl. 12.00 26-06-2018
9502 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 20-06-2018
9403 Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2018/2019) 07-06-2018
9386 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige orgnaisationers uddeling af julehjælp FL § 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 23. august 2018 kl. 12:00. 04-06-2018
9385 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD 31-05-2018
9382 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL § 15.13.28.90. Ansøgningsfrist den 23. august 2018 kl. 12.00 30-05-2018 1|2|3|4 >