1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
10157 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område 23-11-2017
9945 Vejledning om temarevision 2017 - kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 181 28-09-2017
9879 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 18-09-2017
9878 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser 18-09-2017
9877 Vejledning om opkrævning af danske bidragskrav i Danmark 08-09-2017
9852 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere (FL § 15.75.13.10.) 05-09-2017
9841 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder 04-09-2017
9833 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR (§ 15.26.04.10.) 31-08-2017
9823 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet 28-08-2017
9822 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge 25-08-2017
9677 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper § 15.75.75.14. 11-07-2017
9651 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL § 15.75.78.10. 06-07-2017
9628 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018) 06-07-2017
9621 Vejledning til ansøgning om støtte fra resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser FL § 15.13.23.20. 30-06-2017
9551 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job (FL § 15.75.29.10.) 19-06-2017
9545 Vejledning til ansøgning om støtte til ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge 14-06-2017
9544 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Overgangs- og peerstøte til udsatte grønlændere i Danmark § 15.75.35.60. 14-06-2017
9564 Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område 09-06-2017
9451 Vejledning om om ansøgning til Handicappuljen 2017 (FL § 15.64.07.10.) 05-05-2017
9396 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (FL § § 15.74.16.10.) 28-04-2017
9355 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet § 15.75.12.30. 20-04-2017
9353 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge (§ 15.75.20.70.) 12-04-2017
9352 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (§ 15.75.18.60.) 12-04-2017
9349 Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2017 06-04-2017
9343 Vejledning om styrket dokumentation af lovende social praksis 06-04-2017
9322 Vejledning om ansøgning om støtte fra udlodningslovens pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer FL § 07.18.19.40. 03-04-2017
9311 Vejledning om ansøgning til udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger (LOTDSI) – for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer (§ 07.18.19.20) 29-03-2017
9310 Vejledning om ansøgning til udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger (LOTDSI) – for medlemsorganisationer under Sjældne Diagnoser (§ 07.18.19.20) 29-03-2017
9347 Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) 28-03-2017
9309 Vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 26-03-2017
9216 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug (§ 15.75.24.10.) 07-03-2017
9205 Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 (§ 15.64.07.10.) 02-03-2017
9132 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL § 15.13.28.90. Ansøgningsfrist den 7. april 2017 kl. 12.00 23-02-2017
9131 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde (§ 15.13.28.30.) 23-02-2017
9293 Vejledning om ansøgning om støtte i 2017 fra udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) § 07.18.19.50. 21-02-2017
9113 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre § 15.13.28.90. 21-02-2017
9108 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til understøttele af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge § 15.26.02.10. 20-02-2017
9104 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde FL § 15.13.15.10. (PUF) 16-02-2017
9087 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer (§ 15.13.26.60.) 13-02-2017
9084 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap § 15.13.26.60. 08-02-2017
9083 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser (FL § 15.13.23.20.) 08-02-2017
9082 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap (FL § 15.13.23.25.) 08-02-2017
9081 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram (FL § 15.13.26.60.) 08-02-2017
9074 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL § 15.75.10.72.) 08-02-2017
9047 Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl 24-01-2017
9046 Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge 24-01-2017
9045 Vejledning om behandling af ægteskabssager 24-01-2017
9022 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL § 15.13.28.90. 11-01-2017
10370 Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge (Vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge) 21-12-2016
10367 Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (Vejledning nr. 8 til serviceloven) 13-12-2016 1|2|3|4 >