1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
9109 Vejledning om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) 06-02-2019
9097 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen § 15.64.07.10. 06-02-2019
10112 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område 21-12-2018
10029 Vejledning om behandling af ægteskabssager 28-11-2018
9850 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20. 04-10-2018
9699 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 28-08-2018
9625 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud 09-08-2018
9616 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er) 06-07-2018
9553 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL § 15.64.02.20. 06-07-2018
9597 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber 05-07-2018
9521 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20. Ansøgningsfrist den 29. august 2018 kl. 12.00 26-06-2018
9502 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) 20-06-2018
9403 Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2018/2019) 07-06-2018
9386 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige orgnaisationers uddeling af julehjælp FL § 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 23. august 2018 kl. 12:00. 04-06-2018
9385 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD 31-05-2018
9382 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL § 15.13.28.90. Ansøgningsfrist den 23. august 2018 kl. 12.00 30-05-2018
9336 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud 15-05-2018
9314 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge 03-05-2018
9308 Vejledning om støtte fra social investeringspulje på hjemløseområdet § 15.75.46.10. 03-05-2018
9306 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed 02-05-2018
9307 Vejledning om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed 01-05-2018
9303 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer FL § 07.18.19.40. 26-04-2018
9286 Vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 26-04-2018
9273 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier 25-04-2018
9210 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning 04-04-2018
9209 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. ”Sjældne-delpuljen” 03-04-2018
9208 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. ”Handicap-delpuljen” 03-04-2018
9164 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge 16-03-2018
9339 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne 22-02-2018
9091 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner 22-02-2018
9090 Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne 22-02-2018
9096 Vejledning om botilbud m.v. til voksne 21-02-2018
9070 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge 19-02-2018
9048 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 07-02-2018
9043 Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper 29-01-2018
9040 Vejledning om navne 18-01-2018
9024 Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) FL § 15.13.15.10. 18-01-2018
9018 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL § 15.75.10.72.) 12-01-2018
9017 Vejledning om til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen § 15.64.07.10. 12-01-2018
9002 Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge 03-01-2018
10328 Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift 19-12-2017
10266 Vejledning om det frivillige område efter serviceloven 19-12-2017
10264 Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 19-12-2017
10326 Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring 18-12-2017
10327 Vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde m.v. 14-12-2017
10324 Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder 14-12-2017
10280 Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 14-12-2017
10325 Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance 12-12-2017
10482 Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer 11-12-2017
10309 Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie 11-12-2017 1|2|3|4 >