1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
9550 Afgørelse om dispensation fra ligebehandlingsloven ved ansættelse af BPA-hjælpere
(Social- og Integrationsministeriets afgørelse af 29. oktober 2012)
29-10-2012
10271 Annullation af børnepasningsorlov betingelser ikke opfyldt ved orlovens start. 10-11-2006
92 Afgørelse om dispensation fra forskelsbehandlingsloven ved ansættelse af handicaphjælpere
(Socialministeriets afgørelse af 13. oktober 2005)
13-10-2005
9439 Børnebidrag. Aftale ikke tilsidesat 30-12-1998
9435 Ægtefællebidrag. Erhvervsdrivendes bidragsevne 29-12-1998
9441 Børnebidrag. Ændringstidspunkt for børnebidrag 09-11-1998
9429 Retskraftspåtegning på dansk skilsmissebevilling 03-11-1998
9438 Børnebidrag. Forsørgelse 16-10-1998
60470 Afslag på familieadoption da slægtskabet mellem barnet og den ene adoptant ikke kunne dokumenteres 29-09-1998
9443 Børnebidrag. Bidragspligtige afholdte udgifter under samvær 29-09-1998
9442 Ægtefællebidrag. Lav indtægt hos bidragspligtige 25-09-1998
9436 Vielse. Kompetence til at forrette vielse. Efterfølgende godkendt 25-09-1998
9440 Børnebidrag. Spørgsmål om bidrag ved tvist om faderskab 24-09-1998
9444 Børnebidrag. Modregning i krydsende bidrag 10-08-1998
9428 Ægteskab. Tilladelse til ægteskab med stedbarn 05-08-1998
60469 Afslag på stedbarnsadoption på grund af barnets alder 14-07-1998
9432 Børnebidrag. Anden forsørgelse end bidrag 10-07-1998
9437 Ægtefællebidrag. International kompetence 07-07-1998
9434 Børnebidrag. Lav indtægt hos bidragspligtige 22-06-1998
9433 Ægtefællebidrag. Aftrapning. 19-06-1998
9427 Børnebidrag. Lovlig pleje 22-05-1998
60468 Afslag på stedbarnsadoption af 30-årig 10-02-1998
9230 Afslag på stedbarnsadoption af 33- og 35-årig 24-11-1997
9405 Stedbarnsadoption af 30-årig 26-01-1995
11045 Adoption. Plejebørn. Børn over 18 år 16-03-1994
11135 Børnebidrag. Forfaldstidspunkt. Halvårsvist eller kvartalsvist forfald. 04-11-1993
11112 Ægtefællebidrag. Fratrædelsesgodtgørelse og betydningen heraf for bidragsfastsættelse. 19-10-1993
11097 Adoption. Ophævelse. 08-10-1993
11095 Børnebidrag. Barnets egenindtægt (lommepenge og fri kost og logi). 06-10-1993
11069 Børnebidrag. Begyndelsestidspunktet efter at bidraget i en periode havde været bortfaldet p.g.a. barnets egenindtægt. Ikke krav om at børn udnytter erhvervsevne. 13-08-1993
11041 Adoption. Barnets samtykke. Barnet over 18 år. 01-07-1993
60564 Ægtefællebidrag. Manglende udnyttelse af erhvervsevnen. 18-06-1993
11029 Børnebidrag. Størrelsen af dette. Betydningen af både bidragspligtiges og bidragsberettigedes indtægter. 29-04-1993
60515 Børnebidrag. Barnets faktiske egenindtægt og ikke den overenskomstmæssige løn, han kunne have oppebåret. 29-12-1992
11185 Børnebidrag. Den bidragspligtige far inddraget i faderskabssagen fra starten, men først bekendt med den ca. 2 år efter barnets fødsel p.g.a. problemer med at identificere ham. Moderen havde søgt rettidigt om børnebidrag. 26-11-1992
11154 Børnebidrag. Forfaldstidspunkt fortsat månedsvist forud. Bidragspligtige ikke forsømmelig betaler. Barnets alder (16 1/2 år). Barnet har egenindtægt. (Bidraget til et andet barn skulle fortsat betales halvårsvis forud i overensstemmelse med udgangspunktet i børnelovens § 14, stk. 4.) 23-10-1992
11153 Adoption. Oplysning om biologisk slægt. 22-10-1992
11135 Udenlandske familieadoptioner. 08-10-1992
11051 Børnebidrag. Ikke grundlag for aktuel nedsættelse af bidraget til et barn, selv om der verserede sag vedrørende bidragspligtiges eventuelle faderskab til et barn til. Heller ikke grundlag for efterfølgende nedsættelse af bidraget til det første barn med tilbagevirkende kraft, hvis bidragspligtige dømmes som far til barn nr. 2 og pålægges bidrag til dette barn. 25-05-1992
11017 Vidner ved vielser. 30-01-1992
11095 Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Passivitet med at søge bidraget forhøjet/ændret. Indrettelsessynspunkter. 21-01-1992
60507 Udenlandsk skilsmisse. Ægteskabsforbud. Thailand. 06-01-1992
11321 Særejereformen 1990. Testamenter oprettet før 1. oktober 1990. Fortolkning. 27-12-1991
11301 Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet under 18 år. Barnets tarv. 18-12-1991
60550 Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk adoption. 05-12-1991
11283 Ægtefællebidrag/hustrubidrag. T-samliv. Ikke fælles bopæl/økonomi. 05-12-1991
11258 Spørgsmål om et ægtepar, bosat i udlandet, kunne oprette ægtepagt efter danske regler, og i givet fald hvor en sådan ægtepagt skulle tinglyses. 19-11-1991
11256 Udenlandsk separation som grundlag for skilsmisse i Danmark i medfør af ægteskabslovens § 31. 15-11-1991
11252 Anerkendelse af faderskab til et barn født efter insemination. 11-11-1991
11244 Adoption under verserende faderskabssag. 31-10-1991 1|2|3|4 >