< 1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
11241 Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse. Skattefrie indtægter og lavere beskattede indtægter. Sømandsindtægter/DIS-indtægter. 29-10-1991
11235 Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet under 18 år. Erklæring mod adoption. Opfostring. 26-10-1991
11232 Islamisk vielse. Manglende bemyndigelse til at forrette vielser. 24-10-1991
11213 Fritagelse for at oplyse faderskab. 15-10-1991
11210 Skilsmisse ved bevilling. Mandens adresse ukendt. 08-10-1991
11208 Aldersdispensation til indgåelse af ægteskab uanset ung alder. 07-10-1991
11191 Anerkendelse af faderskab. 13-09-1991
11238 Ægtepagt oprettet i Norge. Ægtepagten ikke tinglyst i Danmark. Spørgsmål om gyldighed inter partes. 27-08-1991
11175 Adoption. Tvangsadoption. 08-08-1991
11172 Skilsmisse på grund af mandens vold mod hustruen. 02-08-1991
11168 Adoption. Familieadoption. Dokumentation for slægtskab. 24-07-1991
11166 Aftale om børnebidrag. Camoufleret hustrubidrag. Børnebidrag forhøjet med mere end 100 %. Betingelser for tilsidesættelse af aftalt børnebidrag. Åbenbart urigtig afgørelse. 23-07-1991
11163 Udenlandsk skilsmisse. Egypten. Statsborgerskab. International kompetence. 19-07-1991
11157 Forældremyndighed. Kompetencespørgsmål i forbindelse med aftale om fælles forældremyndighed. Danmark ctr. Norge. 15-07-1991
11156 Inddrivelse m.v. Den Nordiske Ægteskabskonvention, art. 8, stk. 1 og 2. Fortolkning af 'i forbindelse med' separation eller skilsmisse. 15-07-1991
11005 Udenlandske skilsmisser. Legalisering. 15-07-1991
11149 Bigami. Ægtefæller gift først i Sverige, dernæst i Danmark, begge gange med hinanden. 08-07-1991
11140 Kompetence til at behandle ansøgning om skilsmissebevilling for danske, bosat i udlandet. Skilsmissebevilling nægtet, uanset skilsmisse ikke kan opnås i udlandet. 05-07-1991
11097 Adoption. Private fremmedadoptioner. Gruppe 2-sager, hvor ansøgerne ønsker at følge de danske regler. 26-06-1991
11095 Adoption. Private fremmedadoptioner. Gruppe 2-sager, hvor ansøgerne ønsker at følge de danske regler. 26-06-1991
11082 Adoption Ulovlig formidling. 06-06-1991
11079 Skilsmisse på udenlandsk ambassade i Danmark. Marokko. 03-06-1991
11078 Kompetence til behandling af skilsmisseansøgning. 28-05-1991
11076 Adoption. Beskrivelse af adoptionsreglerne. 23-05-1991
11074 Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet under 18 år. Barnets tarv. 21-05-1991
11071 Børnebidrag. Månedsvist contra halvårsvis forfald. Man pålagde bidragspligtige at indbetale bidraget til bidragsberettigedes girokonto, uanset at han havde ansøgt om, at betale bidraget direkte til hende. 16-05-1991
11067 Fritagelse for at fremlægge dødsattest. Iran. 11-05-1991
11064 Forældremyndighed. Kompetencespørgsmål i forbindelse med aftale om fælles forældremyndighed. 10-05-1991
11060 Fritagelse for at fremlægge dødsattest. Somalia. 07-05-1991
11059 Uoplyst faderskabssag 02-05-1991
11058 Gebyr for vielse. 02-05-1991
11056 Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse. Arbejdsgiverens pensionsbidrag. 01-05-1991
11055 Særejeægtepagt Umyndiges adgang til på egen hånd gyldigt at aftale særeje. 01-05-1991
11051 Børnebidrag. Indkomstopgørelsen. Selvstændigt erhvervsdrivende. Virksomhedsejer. Regnskaber. Selskaber. 19-04-1991
11050 Fritagelse for at oplyse faderskab. 11-04-1991
11049 Fritagelse for at oplyse faderskab 04-04-1991
11045 Adoption. Ændring af ældre adoptionsbevilling. 06-03-1991
11041 Aldersdispensation til indgåelse af ægteskab uanset ung alder. Begge parter under 18 år. 27-02-1991
11033 Adoption. Stedbarnsadoption af udenlandsk barn. Erklæring mangler. De biologiske forældre skilt. 12-02-1991
11019 Udenlandsk skilsmisse. Dominicanske Republik. International kompetence. 04-02-1991
11018 Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet under 18 år. Erklæring mod adoption. Kontakt mellem barnet og den biologiske far. 31-01-1991
11017 Adoption. Stedbarnsadoption af udenlandsk barn. Erklæring mangler. Barn født uden for ægteskab. 29-01-1991
11016 Adoption. Familieadoption. Manglende samtykke fra de biologiske forældre i udlandet. 24-01-1991
11014 Inddrivelse af bidrag m.v. Den Nordiske Ægteskabskonvention. Børnebidrag. Barn født udenfor ægteskab. 15-01-1991
11231 Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Berettigedes ringe behov. Åbenbar urigtig afgørelse. Afvigelse fra sædvanlig udmålingspraksis. 28-12-1990
11220 Adoption. Stedbarnsadoption. Kompetencespørgsmål. Ansøger ej domicileret i Danmark. 21-12-1990
11209 Forhøjet uddannelsesbidrag. Børnebidrag. Regnskaber. Selvstændigt erhvervsdrivende. Bidrag forhøjet med mere end 100 %. 17-12-1990
11207 Udenlandsk skilsmisse Pakistan Forstødelsesskilsmisse Talaq Den Centrale Politimyndighed. 14-12-1990
11205 Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Bidragsberettigedes erhvervsevne. Bidragssager generelt. Ændring med tilbagevirkende kraft. Lang sagsbehandlingstid. 11-12-1990
11202 Børnebidrag. Retten til at kræve bidrag fastsat. Barnets egen indtægt. Ændringstidspunktet. 05-12-1990< 1|2|3|4 >