< 1|2|3|4 >

NrTitelUnderskriftdato
11165 Børnebidrag. Bidragsstørrelse. Andre § 15, stk. 1-bidrag. Dåbsbidrag fastsættes i almindelighed ikke højere end normalbidraget. 25-10-1990
11153 Adoption. Aldersdispensation. Stedbarnsadoption. 18-09-1990
11151 Inddrivelse af bidrag m.v. Den Nordiske Ægteskabskonvention Artikel 8, stk. 2. Barn født uden for ægteskab. 06-09-1990
11146 Adoption. De formidlende organisationers kontaktsteder i udlandet. 15-08-1990
11117 Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Aftrapning. Samliv over 20 år. Særlige omstændigheder. 11-07-1990
11095 Ægtefællebidrag. Aftrapning. Samliv under 20 år. Ikke særlige omstændigheder. Bidrag på 900 kr. ikke af ubetydelig størrelse. 15-06-1990
11092 Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet over 18 år. 13-06-1990
11091 Inddrivelse m.v. Den Nordiske Ægteskabskonvention artikel 8, stk. 2 analogt. Barn født uden for ægteskab. 13-06-1990
11087 Børnebidrag. Bidragspligtig særlig lav indkomst og bidragsberettigedes særlig høje indkomst. Lavere bidrag end normalbidraget. 16-05-1990
11086 Ægtefællebidrag. Aftrapning. Samliv over 20 år. Ikke særlige omstændigheder. 14-05-1990
11082 Adoption. Godkendelse som adoptant. Dokumentation for samlivskravet. 09-05-1990
11055 Anerkendelse af faderskab afgivet for dansk repræsentation i udlandet. 16-03-1990
11054 Børnebidrag. Opfyldelse af forsørgelsespligten. Afholdelse af udgifter vedrørende barnet. 12-03-1990
11053 Adoption. Særlig tilknytning til barnet. 06-03-1990
11044 Konfirmationsbidrag. Børnebidrag. Barnets egen indtægt. Børneopsparingskonto. 23-02-1990
11106 Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet under 18 år. Barnets tarv. 17-11-1989
11103 Ægtefællebidrag. Selvstændige erhvervsdrivende. Landbrug. Nedskrivninger. Renteudgifter. Bidragspligtiges lave indkomst. Regnskaber. 13-11-1989
11099 Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse/udgifter. Hvem betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. Selskabskonstruktioner/ejerforhold. Erhvervsevne. 10-11-1989
11077 Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk adoption. 14-09-1989
11074 Børnebidrag. Konfirmationsbidrag. Børneopsparing. Bortfald af bidrag. 25-08-1989
11067 Adoption. Familieadoption. Til gavn for barnet. 16-08-1989
11066 Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet over 18 år. Opfostring. 14-08-1989
11064 Børnebidrag. Retten til at kræve bidrag fastsat. Lovlig pleje. 05-07-1989
11059 Aftale om børnebidrag indtil videre. Betingelserne for at tilsidesætte § 16, jf. § 17-aftale. Indtægtsnedgang. Ændring i økonomiske og personlige forhold. 28-06-1989
11057 Adoption. Generelle retningslinier for godkendelse som adoptant. Placering af mere end 2 søskende hos samme adoptanter. 23-06-1989
11046 Udenlandsk vielse. Stedfortræder. Iran. Ordre public. 02-06-1989
11036 Beklædningsbidrag. Konfirmationsbidrag. Børnebidrag. Konfirmationssituationen. Barnets alder. 28-04-1989
11009 Ægtefællebidrag. Bidragsberettigedes ringe behov. Tilbagevirkende kraft. Åbenbar urigtighed. Åbenbart urigtigt skøn. 03-02-1989
11006 Adoption. Aktindsigt for adoptivbarn. 16-01-1989
11235 Børnebidrag. Indkomstopgørelsen. Kørselsgodtgørelse. Kørselsfradrag. 27-12-1988
11215 Ægtefællebidrag. Udnyttelse af erhvervsevne. Ny første instans behandling. 21-12-1988
11185 Børnebidrag, generelt. Retten til at kræve bidrag fastsat. Forældrene lever adskilt, men ikke på grund af uoverensstemmelser. 28-11-1988
11148 Fritagelse for oplysning af faderskab 18-10-1988
11132 Børnebidrag. Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse. Befordringsgodtgørelse. Befordringsudgifter. 26-08-1988
11108 Adoption. Aktindsigt. 14-07-1988
11064 Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Særlig om forholdet til bodelingen. Åbenbart urigtigt økonomisk grundlag. Fiktiv renteindtægt af kapital. 06-05-1988
11213 Børnebidrag. Aftaler. § 16, jf. § 17-aftaler. Betingelser for at tilsidesætte sådanne aftaler. Ændring af forældremyndighed. 24-11-1987
11206 Adoption. Særlig tilknytning til barnets biologiske forældre. 05-11-1987
11194 Adoption. Generelle retningslinier for godkendelse som adoptant. Straffeattest. 23-10-1987
11193 Aftale om børnebidrag. Betingelserne for at tilsidesætte § 17-aftale. Bristede forudsætninger. Camoufleret ægtefællebidrag. 23-10-1987
11153 Børnebidrag/uddannelsesbidrag. Barnets egenindtægt. Uddannelsesopsparing. Ophævelse af åbenbar urigtig afgørelse. Opfyldelse af forsørgelsespligt efter det fyldte 18. år. 11-09-1987
11152 Ægtefællebidrag. Skattepligt i udlandet. Værdi af fri bil. Begyndelsestidspunkt ved førstegangsfastsættelse. 18-08-1987
11148 Ægtefællebidrag. RVL § 6. Anke af bidragsdom. Anke efter eksekutionsfrist. 12-08-1987
11140 Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk samtykke. 07-08-1987
11105 Udenlandsk vielse/ægteskab Ordre public Bigami Polygami Libanon 15-07-1987
11079 Uddannelsesbidrag. Børnebidrag. Barnets anden uddannelse. 12-06-1987
11067 Spørgsmål om afkald på retten til skilsmisse efter ægteskabslovens § 33. 14-05-1987
11065 Adoption. Aldersdispensation. Stedbarnsadoption. 05-05-1987
11050 Bidragssager generelt. Udgifter. Regnskabsproblemer. Selvstændige erhvervsdrivende. Medhjælpende ægtefælle erstattet af lønnet medhjælp. 23-04-1987
4024 Halvering af lejeforhøjelse - efter isætning af termoruder - der var dobbeltruder Den sparede vedligeholdelse blev forhøjet 02-04-1987< 1|2|3|4 >