NrTitelUnderskriftdato
1097 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 28-09-2017
989 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 23-08-2017
928 Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser 03-07-2017
927 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 03-07-2017
926 Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) 03-07-2017
787 Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler 21-06-2017
786 Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 21-06-2017
785 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 21-06-2017
449 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut 10-05-2017
438 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler 08-05-2017
437 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 08-05-2017
316 Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 05-04-2017
315 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 05-04-2017
271 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser 24-03-2017
159 Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler 08-02-2017
146 Bekendtgørelse af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 06-02-2017
145 Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 03-02-2017
144 Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge 03-02-2017
97 Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler 26-01-2017
96 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 26-01-2017
95 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 26-01-2017
1716 Lov om de gymnasiale uddannelser 27-12-2016