NrTitelUnderskriftdato
1320 Lov om et nationalt naturfagscenter 27-11-2018
1111 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 30-08-2018
1086 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 30-08-2018
814 Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 21-06-2018
813 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 21-06-2018
812 Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 21-06-2018
811 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 20-06-2018
810 Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. 20-06-2018
698 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 08-06-2018
697 Lov om forberedende grunduddannelse 08-06-2018
282 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser 18-04-2018
236 Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 23-03-2018
94 Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler 08-02-2018
1510 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 14-12-2017
1269 Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 29-11-2017
1097 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 28-09-2017
928 Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser 03-07-2017
926 Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) 03-07-2017
786 Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 21-06-2017
449 Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut 10-05-2017
438 Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler 08-05-2017
437 Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 08-05-2017
316 Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 05-04-2017
159 Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler 08-02-2017
146 Bekendtgørelse af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 06-02-2017
145 Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 03-02-2017
144 Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge 03-02-2017
96 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 26-01-2017
1716 Lov om de gymnasiale uddannelser 27-12-2016
787 Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne 15-06-2015
783 Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 15-06-2015
632 Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud 16-06-2014
247 Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet 06-04-2001
1321 Lov om ophævelse af lov om fastlæggelse af regler om visse hverv m.v. ved erhvervsskolerne 20-12-2000
332 Lov om dansk retskrivning 14-05-1997