1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
224 Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser 19-03-2018
193 Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i tilfælde af overenskomstmæssig hjemsendelse som følge af vejrliget 12-03-2018
186 Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål) 05-03-2018
185 Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) 05-03-2018
128 Bekendtgørelse om gennemførelse i skoleåret 2017-18 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen 26-02-2018
117 Bekendtgørelse om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen 21-02-2018
101 Bekendtgørelse om midlertidig regulering af budget- og bevillingsmæssige forhold som værn mod visse økonomiske dispositioner forud for påtænkt udspaltning ved etablering af forberedende grunduddannelse og tilhørende institutioner 09-02-2018
47 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver 18-01-2018
22 Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. 11-01-2018
4 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 03-01-2018
1770 Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse 29-12-2017
1773 Bekendtgørelse om en vis adgang til fordeling ud fra lokale forhold af elever til almene gymnasiale uddannelser 19-12-2017
1653 Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. 19-12-2017
1651 Bekendtgørelse om visse uddannelser sidestillet med erhvervsuddannelser, der er omfattet af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere 18-12-2017
1646 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter 15-12-2017
1645 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter 15-12-2017
1644 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed 15-12-2017
1643 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker 15-12-2017
1642 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker 15-12-2017
1641 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger 15-12-2017
1640 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bygningssnedker 15-12-2017
1492 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til procesoperatør 07-12-2017
1436 Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg 27-11-2017
1435 Bekendtgørelse om tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever samt formidling af uddannelsesaftaler 27-11-2017
1434 Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 27-11-2017
1427 Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag 27-11-2017
1276 Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser 27-11-2017
1167 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til flytekniker 31-10-2017
1104 Bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl. 27-09-2017
1074 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen 14-09-2017
1077 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser 13-09-2017
1064 Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag 11-09-2017
1046 Bekendtgørelse om tilskud til gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet 11-09-2017
994 Bekendtgørelse om vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut 21-08-2017
957 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler 06-07-2017
956 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 06-07-2017
935 Bekendtgørelse om visse regler for eux-forløb i visse erhvervsuddannelser 03-07-2017
932 Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet 03-07-2017
809 Bekendtgørelse om delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte 23-06-2017
779 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne 19-06-2017
775 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse 14-06-2017
774 Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 14-06-2017
744 Bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere 14-06-2017
742 Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen 14-06-2017
622 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. 01-06-2017
616 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent 31-05-2017
544 Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 24-05-2017
500 Bekendtgørelse om data- og kommunikationsuddannelsen 22-05-2017
498 Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 19-05-2017
497 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser 18-05-2017 1|2|3|4|5|6 >