1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
1492 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til procesoperatør 07-12-2017
1436 Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg 27-11-2017
1435 Bekendtgørelse om tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever samt formidling af uddannelsesaftaler 27-11-2017
1434 Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 27-11-2017
1427 Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag 27-11-2017
1276 Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser 27-11-2017
1187 Bekendtgørelse om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen 08-11-2017
1167 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til flytekniker 31-10-2017
1104 Bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl. 27-09-2017
1074 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen 14-09-2017
1077 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser 13-09-2017
1064 Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag 11-09-2017
1046 Bekendtgørelse om tilskud til gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet 11-09-2017
994 Bekendtgørelse om vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut 21-08-2017
957 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler 06-07-2017
956 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 06-07-2017
935 Bekendtgørelse om visse regler for eux-forløb i visse erhvervsuddannelser 03-07-2017
932 Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet 03-07-2017
809 Bekendtgørelse om delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte 23-06-2017
779 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne 19-06-2017
775 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse 14-06-2017
774 Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 14-06-2017
744 Bekendtgørelse om udbetaling af statslig fordelsbonus og praktikbonus til arbejdsgivere 14-06-2017
742 Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen 14-06-2017
622 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. 01-06-2017
616 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent 31-05-2017
544 Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 24-05-2017
500 Bekendtgørelse om data- og kommunikationsuddannelsen 22-05-2017
498 Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 19-05-2017
497 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser 18-05-2017
512 Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen) 16-05-2017
487 Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) 16-05-2017
444 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til smed 04-05-2017
443 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til plastmager 04-05-2017
442 Bekendtgørelse om industriteknikuddannelsen 04-05-2017
441 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker 04-05-2017
440 Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 04-05-2017
373 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør 18-04-2017
364 Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen 07-04-2017
363 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører 07-04-2017
362 Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen 07-04-2017
361 Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen 07-04-2017
360 Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen 07-04-2017
359 Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen 07-04-2017
357 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør 07-04-2017
356 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik 07-04-2017
355 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker 07-04-2017
350 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker 06-04-2017
349 Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen 06-04-2017
348 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker 06-04-2017 1|2|3|4|5|6 >