1|2|3|4|5|6 >

NrTitelUnderskriftdato
1094 Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse 30-08-2018
1090 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver 29-08-2018
1071 Bekendtgørelse om fastsættelse af periode for gennemførelse i skoleåret 2018 – 2019 af måling af elevernes trivsel i folkeskolen 23-08-2018
1024 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør 09-07-2018
945 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse 28-06-2018
879 Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb 25-06-2018
826 Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse 21-06-2018
805 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent 20-06-2018
768 Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private institutioner for gymnasiale uddannelser 12-06-2018
755 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent 08-06-2018
754 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til plastmager 08-06-2018
663 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler 01-06-2018
600 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. 30-05-2018
595 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker 29-05-2018
572 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer 28-05-2018
471 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, event- og av-tekniker 09-05-2018
451 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent 07-05-2018
450 Bekendtgørelse om digital media uddannelsen 07-05-2018
449 Bekendtgørelse om handelsuddannelsen med specialer 07-05-2018
448 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse 07-05-2018
447 Bekendtgørelse om kontoruddannelsen med specialer 07-05-2018
446 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf 07-05-2018
445 Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen 07-05-2018
434 Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelsen med specialer 07-05-2018
433 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator 07-05-2018
431 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper 07-05-2018
430 Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen 07-05-2018
428 Bekendtgørelse om finansuddannelsen 07-05-2018
416 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker 01-05-2018
415 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandtekniker 01-05-2018
414 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser 01-05-2018
413 Bekendtgørelse om data- og kommunikationsuddannelsen 01-05-2018
412 Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen 01-05-2018
411 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gartner 01-05-2018
410 Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen 01-05-2018
409 Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen 01-05-2018
408 Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen 01-05-2018
407 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik 01-05-2018
406 Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen 01-05-2018
405 Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen 01-05-2018
404 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker 01-05-2018
403 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker 01-05-2018
402 Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen 01-05-2018
401 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom 01-05-2018
400 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til slagter 01-05-2018
399 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist 01-05-2018
395 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til smed 01-05-2018
394 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bygningsmaler 01-05-2018
393 Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 01-05-2018
392 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører 01-05-2018 1|2|3|4|5|6 >