1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
1324 Bekendtgørelse af færdselsloven 21-11-2018
441 Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 08-05-2018
1538 Taxilov 19-12-2017
1537 Lov om infrastruktur for alternative drivmidler 19-12-2017
1162 Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger 26-10-2017
1149 Bekendtgørelse af lov om luftfart 13-10-2017
1116 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. 02-10-2017
1040 Bekendtgørelse af postlov 30-08-2017
382 Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 26-04-2017
381 Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum 26-04-2017
1542 Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg 13-12-2016
1228 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer 03-10-2016
1178 Bekendtgørelse af byggeloven 23-09-2016
228 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger 09-03-2016
227 Bekendtgørelse af lov om leje 09-03-2016
226 Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme 09-03-2016
1234 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje 04-11-2015
810 Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 01-07-2015
737 Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro 01-06-2015
686 Jernbanelov 27-05-2015
575 Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 04-05-2015
526 Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 29-04-2015
323 Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber 20-03-2015
151 Lov om Odense Letbane 18-02-2015
1520 Lov om offentlige veje m.v. 27-12-2014
1519 Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund 27-12-2014
719 Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne 25-06-2014
262 Lov om sommerhuse på fremmed grund 24-03-2014
165 Lov om letbane på Ring 3 26-02-2014
1608 Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 26-12-2013
1607 Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 26-12-2013
1035 Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer 28-08-2013
609 Lov om elektrificering af jernbanen 12-06-2013
498 Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg 22-05-2013
1051 Bekendtgørelse af lov om godskørsel 12-11-2012
1050 Bekendtgørelse af lov om buskørsel 12-11-2012
959 Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer 24-09-2012
457 Bekendtgørelse af lov om havne 23-05-2012
432 Lov om Aarhus Letbane 16-05-2012
903 Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri 18-08-2011
844 Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S 06-07-2011
459 Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 18-05-2011
458 Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 18-05-2011
1535 Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Tåstrup og Frederikssundmotorvejen 21-12-2010
1534 Lov om anlæg af anden etape af Slagelse Omfartsvej 21-12-2010
1533 Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge 21-12-2010
1712 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed m.v. 16-12-2010
1711 Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri 16-12-2010
1710 Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. 16-12-2010
1184 Bekendtgørelse af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S 12-10-2010 1|2|3|4|5 >