1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1487 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 14-12-2017
1486 Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser 13-12-2017
1447 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i THC-påvirket tilstand og af regler om alkolåse) 11-12-2017
1420 Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer 04-12-2017
1385 Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 01-12-2017
1327 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 29-11-2017
1263 Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 28-11-2017
1304 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) 27-11-2017
1303 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 27-11-2017
1302 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) 27-11-2017
1301 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 27-11-2017
1300 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 27-11-2017
1299 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 27-11-2017
1298 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 27-11-2017
1297 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 27-11-2017
1296 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM) 27-11-2017
1295 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 27-11-2017
1294 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 27-11-2017
1293 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 27-11-2017
1257 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 24-11-2017
1256 Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område 24-11-2017
1223 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 22-11-2017
1213 Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet 20-11-2017
1212 Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 20-11-2017
10155 BL 5-18 Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 15-11-2017
10139 BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste m.m. (4. udgave af 15. november 2017) 15-11-2017
10135 BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (Lufthavnstakster) Udgave 4, 16. november 2017 15-11-2017
1243 Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven 07-11-2017
1242 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 07-11-2017
1240 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven 07-11-2017
1216 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet 06-11-2017
1215 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet 31-10-2017
1125 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven 09-10-2017
1113 Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger 29-09-2017
1106 Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 28-09-2017
1105 Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro 28-09-2017
9942 BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 2. udgave 27-09-2017
9941 BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017 27-09-2017
9940 BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler Udgave 16 27-09-2017
1070 Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme 14-09-2017
1063 Bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018 07-09-2017
1042 Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 06-09-2017
818 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 22-06-2017
815 Bekendtgørelse om kørekort 21-06-2017
781 Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af højresvingsulykker 20-06-2017
789 Bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer 16-06-2017
9560 BL 9-4 A Bestemmelser om ændring af Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004 Udgave 1, 14. juni 2017 14-06-2017
828 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 10-06-2017
576 Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet 30-05-2017
543 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 24-05-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>