1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1470 Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 10-12-2018
1438 Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed 05-12-2018
1486 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 29-11-2018
1365 Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v. 29-11-2018
1360 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 28-11-2018
1354 Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder 27-11-2018
1328 Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 27-11-2018
1318 Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer 22-11-2018
1278 Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven 13-11-2018
1277 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 13-11-2018
1276 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven 13-11-2018
1259 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven 12-11-2018
1271 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet 05-11-2018
1258 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet 05-11-2018
9915 BL 6-02 Bestemmelser for Færøerne og Grønland om flyveledercertifikater mv. (1. udgave af 31. oktober 2018) 31-10-2018
1241 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 24-10-2018
9878 BL 9-25 Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol (1. udgave af 23. oktober 2018) 23-10-2018
1222 Bekendtgørelse om godskørsel 23-10-2018
1226 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 8, i lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven (Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel garantistillelse, bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB, Naviair og Energinet.dk til at fusionere skattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge af selskabsloven m.v.) 22-10-2018
1197 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter 28-09-2018
1146 Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. 18-09-2018
1092 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger 30-08-2018
1048 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) 13-08-2018
1042 Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 06-08-2018
982 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet 28-06-2018
944 Bekendtgørelse om Ungdomskort 28-06-2018
908 Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti 27-06-2018
900 Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger 27-06-2018
878 Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 25-06-2018
877 Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol 25-06-2018
850 Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed 18-06-2018
802 Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder 18-06-2018
752 Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område 04-06-2018
670 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 31-05-2018
571 Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport 28-05-2018
531 Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport 24-05-2018
456 Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet 08-05-2018
9316 BL 3-10 B Bestemmelser om ændring af BL 3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer, 2. udgave af 22. januar 2010 (Udgave 1 af 4. maj 2018) 04-05-2018
295 Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen 23-04-2018
285 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 18-04-2018
259 Bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere om alternative brændstoffer 05-04-2018
201 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil 12-03-2018
200 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 12-03-2018
9101 BL 5-44 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj (4. udgave af 27. februar 2018) 27-02-2018
161 Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet 27-02-2018
160 Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet 27-02-2018
159 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet 27-02-2018
158 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet 27-02-2018
157 Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere 27-02-2018
81 Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 29-01-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>