1|2|3|4|5|6|7 >

NrTitelUnderskriftdato
9028 Katalog over tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Incitamenter) 10-01-2019
9026 Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) 09-01-2019
9025 Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB Forenklet) 09-01-2019
9024 Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Projektoptimering) 09-01-2019
9022 Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) 09-01-2019
9021 Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) 09-01-2019
9006 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. og andre forskellige cirkulærer vedrørende statens byggevirksomhed 03-01-2019
10086 Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Projektudvikling) 20-12-2018
10085 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse om fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm 20-12-2018
10030 Vejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder 29-11-2018
9932 Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger 30-10-2018
9752 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 10-09-2018
9639 Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed (APP Driftskrav) 10-08-2018
9632 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 10-08-2018
9334 Cirkulære om samarbejde mellem politiet og Færdselsstyrelsen om gennemførelsen af syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer 16-05-2018
9225 Vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer 10-04-2018
9224 Vejledning om styring af den almene boligsektor 10-04-2018
9876 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2018 14-09-2017
9305 Vejledning om inklusionsboliger 21-03-2017
10185 Cirkulære om rutenummerering af vejnettet 17-11-2016
9982 Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. 26-09-2016
9885 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017 08-09-2016
9611 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om delegation af beføjelse i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed og om Bygningsstyrelsens opgaver 21-06-2016
9405 Vejledning om kollektive bofællesskaber i almene familieboliger 10-05-2016
9106 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse nr. 11930 af 3. maj 2001 vedrørende administration af parkeringskontrollen 24-02-2016
9030 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på boligområdet 25-01-2016
9017 Vejledning i lov om offentlige veje Samlet vejledning 13-01-2016
9010 Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme 12-01-2016
11085 Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 26-11-2015
11032 Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 18-11-2015
10936 Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme 21-10-2015
10539 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2016 17-09-2015
9350 Vejledning om kondemnering 18-05-2015
9186 Vejledning om Sommerhuse på fremmed grund
Vejledning og tjekliste
06-04-2015
9189 Vejledning til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v. 31-03-2015
9163 Cirkulære om kørekort (Til politiet og kommunerne) 25-03-2015
9027 Cirkulære om udrykningskørsel med kriminalforsorgens motorkøretøjer 19-01-2015
9835 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet 30-10-2014
9779 Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 27. april 1957 om beskikkelse af polititjenestemænd til førerprøver m.v.
(Til samtlige politikredse)
15-10-2014
9688 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2015 16-09-2014
9647 Vejledning om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger m.v. 27-08-2014
9458 Vejledning om aftalt grøn byfornyelse 26-06-2014
9275 Cirkulæreskrivelse om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt 06-05-2014
9101 Vejledning om kommunernes tilsyns- og handlepligt efter byfornyelsesloven ved PCB i boliger i opholdsrum 28-02-2014
9032 Vejledning om Pulje til Landsbyfornyelse 23-01-2014
9667 Bestemmelser om ændring af BL 9-15, 3. udgave af 12. marts 2011, Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) (BL 9-15 A)
(Udgave 1, 20. november 2013)
20-11-2013
9605 Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 06-11-2013
9440 Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2014 27-08-2013
9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri 11-04-2013
9188 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri 06-02-2013 1|2|3|4|5|6|7 >