NrTitelUnderskriftdato
1042 Bekendtgørelse om deponering af regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2020 11-10-2019
975 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2020 17-09-2019
974 Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2020 17-09-2019
973 Bekendtgørelse om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2018, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2019 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2020 17-09-2019
972 Bekendtgørelse om opgørelse af den kommunale budgetgaranti 17-09-2019
971 Bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2020 17-09-2019
961 Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over Folketingets valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget 15-09-2019
948 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge 13-09-2019
933 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage 10-09-2019
925 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket familiebehandling i udsatte familier 08-09-2019
924 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt 08-09-2019
917 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge 03-09-2019
914 Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2020 01-09-2019
888 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket indsats til mænd i krise 28-08-2019
887 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen om screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv 28-08-2019
868 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer 26-08-2019
867 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer 26-08-2019
810 Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge 13-08-2019
789 Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 09-08-2019
788 Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 09-08-2019
728 Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet 10-07-2019
727 Bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene 10-07-2019
726 Bekendtgørelse om adoption 10-07-2019
725 Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen 10-07-2019
699 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen 04-07-2019
679 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger 03-07-2019
676 Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi 02-07-2019