NrTitelUnderskriftdato
9703 Fastholdelse af afgørelse med afslag på ansøgning om dispensation fra kravet om, at der ved malerarbejde, hvor der anvendes isocyanater, skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske 01-08-2019
9702 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at håndtering af gods i højden på virksomhedens lager kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 01-08-2019
9701 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at de ansatte anvender værnefodtøj ved færdsel på lageret nær stablere og palleløftere og i områder med håndtering af tunge varer samt fastholdelse af Arbejdstilsynets reaktionsvalg 01-08-2019
9661 Ankestyrelsens principafgørelse 42-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - stor indtægt - ægtefælles indtægter - fradrag - beregning - arbejdstimefradrag - aconto udbetalinger - overløb - ansøgningsmåned - ophørsmåned 11-07-2019
9602 Ankestyrelsens principafgørelse 41-19 om arbejdsskade - varigt mén - lungekræft - fradrag - konkurrerende årsager 04-07-2019
9601 Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 om hjælpemidler - forbrugsgoder - transport i nærområdet - el-køretøj - cykel 04-07-2019
9600 Ankestyrelsens principafgørelse 39-19 om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn 03-07-2019
9599 Ankestyrelsens principafgørelse 38-19 om revalidering - ophør af revalideringsydelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse - Østre Landsrets dom 03-07-2019
9597 Fastholdelse af afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om velfærdsforanstaltninger i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (toilet, omklædningsrum og baderum) 03-07-2019
9596 Fastholdelse af strakspåbud om at udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed om hvem der havde ansvaret på en byggeplads for fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder (PSS). Virksomheden var rette modtager af afgørelsen 03-07-2019
9595 For sen klage blev ikke behandlet, da nævnet ikke fandt, at der forelå oplysninger, som kunne begrunde den for sent indgivne klage. Der forelå ikke særlige forhold eller principielle elementer, som kunne begrunde en behandling af den for sent indgivne klage. Der var heller ikke tale om en åbenbar urigtig afgørelse. 03-07-2019
9594 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, er anerkendt af Arbejdstilsynet forud for arbejdets påbegyndelse (ændring af stillads over 3 meter højt) 03-07-2019
9593 Ophævelse af afgørelse uden handlepligt om at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejdet med rengøring ikke var foregået fuldt forsvarligt 03-07-2019
9628 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9627 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9626 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9625 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9624 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9623 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9622 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - medhold 26-06-2019
9621 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - handicap - afskedigelse - kompetence 26-06-2019
9620 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - ej medhold 12-06-2019
9619 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - chikane - ej medhold 12-06-2019
9618 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etniske oprindelse - hudfarve og race - sundhed - ej medhold 12-06-2019
9617 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - kommuner - ej medhold 12-06-2019
9616 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - stillingsopslag - ej medhold 12-06-2019
9615 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold 12-06-2019
9614 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold