< 1|2 

NrTitelUnderskriftdato
9595 For sen klage blev ikke behandlet, da nævnet ikke fandt, at der forelå oplysninger, som kunne begrunde den for sent indgivne klage. Der forelå ikke særlige forhold eller principielle elementer, som kunne begrunde en behandling af den for sent indgivne klage. Der var heller ikke tale om en åbenbar urigtig afgørelse. 03-07-2019
9594 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, er anerkendt af Arbejdstilsynet forud for arbejdets påbegyndelse (ændring af stillads over 3 meter højt) 03-07-2019
9593 Ophævelse af afgørelse uden handlepligt om at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejdet med rengøring ikke var foregået fuldt forsvarligt 03-07-2019
9628 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9627 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9626 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9625 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9624 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9623 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold 26-06-2019
9622 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - medhold 26-06-2019
9621 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - handicap - afskedigelse - kompetence 26-06-2019
9620 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - ej medhold 12-06-2019
9619 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - chikane - ej medhold 12-06-2019
9618 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etniske oprindelse - hudfarve og race - sundhed - ej medhold 12-06-2019
9617 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - adgangsbegrænsning - kommuner - ej medhold 12-06-2019
9616 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - stillingsopslag - ej medhold 12-06-2019
9615 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold 12-06-2019
50806 Udtalelse afgivet af Økonomi- og Indenrigsministeriet om en kommunes adgang til at oprette et madproduktionsselskab 17-05-1995
9614 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold< 1|2