NrTitelUnderskriftdato
9888 SU - Opretholdelse af EU-arbejdstagerstatus - påbegyndelse af uddannelse - tidsmæssig sammenhæng - indholdsmæssig sammenhæng - kontinuitet 15-10-2019
9890 SU - Opretholdelse af EU-arbejdstagerstatus - påbegyndelse af uddannelse - tidsmæssig sammenhæng - indholdsmæssig sammenhæng - kontinuitet 15-10-2019
9886 SU - udlændinges ret til SU - 5 års registreret ophold - administrativt ophold 15-10-2019
9867 Ankestyrelsens principmeddelelse 47-19 om behandlingsmæssigt fripladstilskud - behandlingsmæssige grunde - betydelig og varigt nedsat funktionsevne - almindeligt dagtilbud - særligt dagtilbud 11-10-2019
1042 Bekendtgørelse om deponering af regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2020 11-10-2019
9893 Cirkulæreskrivelse om organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere/teamledere ved Kofoeds Skole 30-09-2019
9876 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold 25-09-2019
9874 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold 25-09-2019
9870 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold 25-09-2019
9871 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - uanset handicap - ej medhold 25-09-2019
9872 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - kommuner - medhold 25-09-2019
9873 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - sagsbehandling - kompetence 25-09-2019
9875 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - sagsbehandling - kompetence 25-09-2019
9869 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - alder - sprog - chikane - alder - afskedigelse - medhold - parts- og vidneforklaringer - ej medhold 25-09-2019
9868 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - øvrige - ej medhold 23-09-2019
9877 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - ej medhold 04-09-2019
9879 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - ej medhold 04-09-2019
9881 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold 04-09-2019
9878 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - ej medhold 04-09-2019
9882 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold 04-09-2019
9880 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold 04-09-2019