NrTitelUnderskriftdato
14 Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 09-01-2020
1543 Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 20-12-2019
1527 Bekendtgørelse om Banedanmarks levering af kørestrøm 15-12-2019
1525 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter 13-12-2019
1520 Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang 13-12-2019
1496 Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger 13-12-2019
1526 Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 12-12-2019
1399 Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) 12-12-2019
1369 Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet 11-12-2019
1368 Bekendtgørelse om afgrænsning af Københavns Havns søområde 11-12-2019
1321 Bekendtgørelse om ophævelse af to bekendtgørelser samt forskrifter på byggeområdet 09-12-2019
10166 BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Nuuk flyveinformationsregion (FIR) Udgave 3, 6. december 2019 06-12-2019
1304 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08) 04-12-2019
1292 Bekendtgørelse om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien 03-12-2019
1335 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 27-11-2019
1244 Bekendtgørelse om taxikørsel 26-11-2019
1233 Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 25-11-2019
1164 Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven 22-11-2019
1296 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet 20-11-2019
1285 Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet 20-11-2019
1137 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven 18-11-2019
1136 Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane 18-11-2019
1135 Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven 18-11-2019
1053 Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser 21-10-2019
1050 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 17-10-2019
919 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.) 02-09-2019
906 Bekendtgørelse om kørekort 27-08-2019
849 Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt 20-08-2019
782 Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort 07-08-2019
674 Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 01-07-2019
673 Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner 01-07-2019
661 Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet 01-07-2019