NrTitelUnderskriftdato
1248 Bekendtgørelse om præmieordning i 2019 til driftsoverenskomster mellem kommuner og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, for så vidt angår undervisning i 10. klasse (driftsoverenskomstordningen) 29-11-2019
1272 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. 28-11-2019
1147 Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse efter lov om forberedende grunduddannelse (egu-fgu-bonusordningen) 21-11-2019
1128 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver 14-11-2019
1109 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bedre fordeling i daginstitutioner 12-11-2019
1104 Bekendtgørelse om opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse 08-11-2019
1103 Bekendtgørelse om ansøgningspulje til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen 06-11-2019
1102 Bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler 04-11-2019
1087 Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser 31-10-2019
1086 Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser 31-10-2019
1063 Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen 24-10-2019
1029 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling og implementering af en kommunal støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet 10-10-2019
1028 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtteindsatser for sårbare og udsatte familier varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger 10-10-2019
1017 Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 04-10-2019
1016 Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse 04-10-2019
1015 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne 04-10-2019
1014 Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet 04-10-2019
990 Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. 27-09-2019
918 Bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse 03-09-2019
860 Bekendtgørelse om skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse 26-08-2019
696 Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen 04-07-2019
675 Bekendtgørelse om adgang som selvstuderende for personer under 25 år til at aflægge prøve i fag i almen voksenuddannelse 02-07-2019
654 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.) 30-06-2019
647 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger og stentekniker 28-06-2019