NrTitelUnderskriftdato
841 Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 21-08-2019
845 Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. 21-08-2019
832 Bekendtgørelse om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af vedvarende energi 16-08-2019
840 Bekendtgørelse af lov om elforsyning 15-08-2019
819 Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren 14-08-2019
821 Bekendtgørelse om beredskab for naturgassektoren 14-08-2019
818 Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen 14-08-2019
820 Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne 14-08-2019
807 Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat 13-08-2019
805 Bekendtgørelse om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang) 13-08-2019
804 Bekendtgørelse af lov om fjernkøling 12-08-2019
829 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 09-08-2019
831 Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 09-08-2019
830 Bekendtgørelse om radiogrænseflader 09-08-2019
828 Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 09-08-2019
808 Bekendtgørelse om tilsyn af energimærkning af energirelaterede produkter 05-08-2019