1|2|3 >

NrTitelUnderskriftdato
1678 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 19-12-2013
459 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien 08-05-2013
555 Lov om internationalt udviklingssamarbejde 18-06-2012
554 Lov om Dansk Institut for Internationale Studier 18-06-2012
553 Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution 18-06-2012
1083 Bekendtgørelse af lov om støtte til danske investeringer i Østlandene 17-09-2010
1079 Bekendtgørelse af lov om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt 17-09-2010
530 Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 26-05-2010
1156 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien 25-11-2006
589 Lov om tilstødende zone 24-06-2005
445 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet 10-06-2003
342 Lov om Den Internationale Straffedomstol 16-05-2001
53 Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke 31-01-2001
403 Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger 02-06-1999
200 Lov om afgrænsning af søterritoriet 07-04-1999
823 Lov om beskyttelse af gravfreden ved vraget efter passagerskibet »M/S Estonia« 25-11-1998
411 Lov om eksklusive økonomiske zoner 22-05-1996
443 Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (* 1) 14-06-1995
968 Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Norge, Østrig, Finland og Sverige 02-12-1994
355 Lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten (* 1) 09-06-1993
963 Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (* 1) 09-12-1992
520 Lov om De europæiske Fællesskabers udvidelse med Spanien og Portugal 04-12-1985
259 Lov om ændring af Grønlands status i forhold til EF m.v. 28-05-1984
567 Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer 30-11-1983
150 Lov om udenrigstjenesten (* 1) 13-04-1983
59 Lov om De europæiske Fællesskabers udvidelse med Grækenland 20-02-1980
597 Lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium 17-12-1976
21179 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1) 11-10-1972
21178 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Slutakt med tilhørende erklæringer (* 1) 11-10-1972
21177 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Budgettraktaten) (* 1) 11-10-1972
21176 Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1) 11-10-1972
21175 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Konvention, som ændrer Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab med henblik på at gøre den særlige associeringsordning, der er omhandlet i fjerde del af denne Traktat, anvendelig på de nederlandske Antiller (* 1) 11-10-1972
21174 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1) 11-10-1972
21173 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Erklæring fra regeringen for Den franske Republik vedrørende ansøgninger om patenter, der angår viden, som er underkastet bestemmelser om hemmeligholdelse af hensyn til forsvaret (* 1) 11-10-1972
21172 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Erklæring fra regeringen for forbundsrepublikken Tyskland vedrørende Traktaternes anvendelse på Berlin (* 1) 11-10-1972
21171 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Erklæring fra regeringen for forbundsrepublikken Tyskland vedrørende begrebet 'tyske statsborgere' (* 1) 11-10-1972
21170 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring med henblik på Surinams og De nederlandske Antillers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (* 1) 11-10-1972
21169 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring vedrørende Somaliland, som for tiden er under Den italienske Republiks formynderskab (* 1) 11-10-1972
21168 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring med henblik på Kongeriget Libyens associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (* 1) 11-10-1972
21167 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring med henblik på associeringen af franc-områdets selvstændige lande med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (* 1) 11-10-1972
21166 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Fælleserklæring vedrørende Berlin (* 1) 11-10-1972
21165 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Fælleserklæring vedrørende samarbejdet med stater, som er medlemmer af de internationale organisationer (* 1) 11-10-1972
21164 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten IV. Konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1) 11-10-1972
21163 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten III. Konvention Protokol vedrørende toldkontingent for indførsel af ubrændt kaffe (* 1) 11-10-1972
21162 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten III. Konvention Protokol vedrørende toldkontingent for indførsel af bananer (* 1) 11-10-1972
21161 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten III. Konvention Gennemførelseskonvention vedrørende de oversøiske landes og territoriers associering med Fællesskabet (* 1) 11-10-1972
21160 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Statutten for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Domstol (* 1) 11-10-1972
21159 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs privilegier og immuniteter (* 1) 11-10-1972
21158 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende anvendelsen af Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på Kongeriget Nederlandenes ikke-europæiske dele (* 1) 11-10-1972
21157 Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende mineralolier og visse mineraloliederivater (* 1) 11-10-1972 1|2|3 >