NrTitelUnderskriftdato
9582 Vejledning til bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten 11-07-2018
9575 UDENRIGSMINISTERIETS VEJLEDNING VEDRØRENDE TRAKTATINDGÅELSE 06-07-2018
11162 Vejledning til praktikcentre om barselsorlov til skolepraktikelever 08-12-2015
9364 Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 01-03-2013
126 Fastlæggelse af nærmere rammer for samarbejdet mellem den danske regering og Færøernes landsstyre i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 579 af 24. juni 2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler, herefter benævnt "loven" 26-09-2005
125 Fastlæggelse af nærmere rammer for samarbejdet mellem den danske regering og Grønlands landsstyre i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 577 af 24. juni 2005 om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler, herefter benævnt "loven" 26-09-2005
30 Vejledning om initiativer til fremme af ligestilling
(Adgangen til at iværksætte ligestillingsfremmende initiativer uden dispensation)
30-03-2004
90 Cirkulære om vedtægter for »Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde« 03-07-2003
89 Cirkulære om vedtægter for »Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde« 03-07-2003
60415 Opfølgning af Folketingets betænkning om forbedret lovkvalitet m.v. af 7. maj 1999 specielt i forbindelse med indgåelse af traktater
(Til samtlige ministerier)
01-12-1999
169 Cirkulære om tjenesterejser i forbindelse med møder i EF's organer (Til samtlige ministerier og styrelser) 31-08-1990