1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
10055 2018-32. Bestyrelsesreferater fra et selskab var ikke ”indgået til” Nationalbanken 06-11-2018
10119 2018-29. Visse af IT-systemet minSU’s pop op-beskeder var reelt afgørelser. Beskederne var omfattet af journaliseringspligt 29-10-2018
10053 Ikke kritik af Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i et referat fra et møde med Den Kinesiske Ambassade den 18. december 2017 (i forbindelse med offentliggørelsen af Tibetkommissionens beretning) og den efterfølgende korrespondance herom med Justitsministeriet og Statsministeriet. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28 og undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32, stk. 1 29-10-2018
10116 2018-34. Oplysninger i sag om fornyelse af alkoholbevilling var ikke miljøoplysninger 22-10-2018
9876 2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven 19-09-2018
10117 2018-27. Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens § 29 31-08-2018
9697 Afslag på aktindsigt til journalist med henvisning til uforholdsmæssigt ressourceforbrug 13-07-2018
9594 Selskab omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1, og inddraget under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4 03-07-2018
9537 Erhvervsdrivende fond ikke omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2. Offentlighedslovens § 4, stk. 1, finder desuden ikke anvendelse på erhvervsdrivende fonde 22-06-2018
9707 2018-24. Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 18-06-2018
9536 Afslag på aktindsigt i resultater fra nationale test i folkeskolen. Folkeskolelovens § 55 b. Særlig tavshedspligt 13-06-2018
9551 2018-21. Fonden Aarhus 2017 ikke omfattet af offentlighedsloven 20-05-2018
9373 Utilfredsstillende lang sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Miljøoplysningslovens § 4 15-05-2018
9506 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af klage over afgørelser om delvist afslag på aktindsigt 25-04-2018
9333 2018-13. Aktindsigt i brevveksling med kongehuset 24-04-2018
9331 2018-14. Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng 24-04-2018
9401 2018-17. Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding 03-04-2018
10118 2018-9. Ukorrekt vejledning på borger.dk om ret til kontanthjælp eller integrationsydelse 28-03-2018
9221 Afslag på dataudtræk fra journalregister. Meroffentlighed. Offentlighedslovens § 11 26-03-2018
9202 2018-5. Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt 06-03-2018
9200 2018-4. Oplysninger vedrørende et nyt havneanlæg var miljøoplysninger 02-03-2018
9219 2018-7. Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester 26-02-2018
9201 2018-6. Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab 20-02-2018
9054 Undtagelse af ekstraheringspligtige oplysninger i ministerbetjeningsdokument fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 32, stk. 2, om rigets udenrigspolitiske interesser mv. ikke anset for tilstrækkeligt underbygget. Henstilling om genoptagelse 27-01-2018
9058 2018-2. Politisk debatoplæg var omfattet af begrebet ”miljøoplysninger” 18-01-2018
10403 Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Skatteministeriet i to afgørelser om afslag på aktindsigt i en lovgivningssag (offentlighedslovens § 20) ikke havde anvendt bestemmelserne i offentlighedslovens §§ 28 og 29 om ekstrahering 17-01-2018
10404 Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere resultatet af Forsvarsministeriets to afgørelser om afslag på aktindsigt i oplysninger om, i hvilket omfang Forsvaret havde ydet assistance til PET i forhold til konkrete opgaver, eller hvordan en sådan assistance nærmere var tilrettelagt, og at ministeriet heller ikke ville af- eller bekræfte, om ministeriet var i besiddelse af dokumenter og oplysninger omfattet af anmodningerne om aktindsigt 20-12-2017
10405 2017-35. Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret 19-12-2017
10360 Selskab omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1, og inddraget under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4 18-12-2017
10156 Afslag på anmodning om aktindsigt i ansættelsessag 11-11-2017
10104 Intern analyserapport udarbejdet af politiet var ikke omfattet af offentlighedslovens § 26, nr. 3. Kritik af manglende ekstrahering efter § 28, stk. 1, nr. 1, og henstilling om genoptagelse 30-10-2017
9951 Afslag på aktindsigt i fotos af politiets bodycuff i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 1 18-09-2017
9944 På enkelte punkter kritik af Beskæftigelsesministeriets delvise afslag på anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger om beregningsmetoder og beregningsgrundlag for loven om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler mv., herunder ministeriets beregninger af værdien af bortfald af 60-årsreglen. Ikke henstillet, at sagen blev genoptaget 15-09-2017
10035 2017-28. Miljøoplysninger var ”oplysninger om emissioner til miljøet” 14-09-2017
10034 2017-29. Miljøoplysninger var ikke ”oplysninger om emissioner til miljøet” 14-09-2017
10050 Afslag på dataudtræk fra KL. Ombudsmanden ikke kompetent, da KL ikke er omfattet af reglerne om dataudtræk 11-09-2017
9936 2016-26. Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 22-08-2017
9913 2017-25. Ikke pligt til at udlevere oplysninger, der tidligere var meddelt mundtligt som led i en solohistorie 22-08-2017
9907 2017-23. Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern 22-08-2017
9906 2017-21. Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 09-08-2017
9920 Inddragelse af miljøoplysningslovens § 2, stk. 6, ved undtagelse af dokument fra aktindsigt efter 1985-offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6 08-08-2017
9937 2017-24. Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17-07-2017
9831 Ikke kritik af afslag på aktindsigt i månedsrapport indhentet fra entreprenør i forbindelse med et stort anlægsprojekt 04-07-2017
9830 Kontrolrapporter udarbejdet af konsulentvirksomhed om overholdelse af sociale klausuler kunne på det foreliggende grundlag ikke undtages fra aktindsigt. Oplysninger om ansatte og deres løn- og arbejdstidsforhold kunne undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 1 04-07-2017
9655 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt i dokumenter vedrørende enheden ”Regeringens digitale fornuftsstemmer”. Offentlighedslovens § 36, stk. 2 04-07-2017
9675 Udlændinge- og Integrationsministeriets afslag på aktindsigt i et internt dokument, der var læst op for en udenforstående. Offentlighedslovens § 23 29-06-2017
9898 2017-20. Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir 28-06-2017
9587 Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Udlændinge- og Integrationsudvalgets studietur til Nauru og Australien. Offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, § 28, stk. 1, 1. pkt., og § 32 14-06-2017
9586 Afgørelse om uforholdsmæssigt ressourceforbrug over for journalist, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1 12-06-2017
10561 2018-19. Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 09-06-2017 1|2|3|4|5 >