1|2|3|4|5 >

NrTitelUnderskriftdato
9709 2019-21. Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat 27-06-2019
9707 2019-20. Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller 19-06-2019
9549 2019-19. Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt 21-05-2019
9706 Undtagelse af oplysninger i årlige budgetskemaer fra aktindsigt 16-05-2019
9472 2019-14. Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering 08-05-2019
9418 Afslag fra Banedanmark efter offentlighedslovens § 33, nr. 5, på aktindsigt i lydoptagelser vedrørende en episode på en jernbanestrækning. Indberetningspligt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og særlig tavshedspligt for styrelsen. 29-04-2019
9410 2019-12. Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt 20-04-2019
9370 2019-9. Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt 22-03-2019
9335 2019-7. Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC 19-03-2019
9377 2019-8. Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller 15-03-2019
9145 Erhvervsministeriets endelige afgrænsning af ekstraheringspligtige oplysninger, der var offentligt tilgængelige i besvarelsen af et folketingsspørgsmål, jf. offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3, skete først i forbindelse med en udtalelse til ombudsmanden. Den burde være sket i forbindelse med ministeriets afgørelse om aktindsigt 11-01-2019
10055 2018-32. Bestyrelsesreferater fra et selskab var ikke ”indgået til” Nationalbanken 06-11-2018
9071 2018-36. Afslag på aktindsigt i oplysninger om politiets brug af ressourcer mv. ved afvikling af en fodboldkamp 01-11-2018
10119 2018-29. Visse af IT-systemet minSU’s pop op-beskeder var reelt afgørelser. Beskederne var omfattet af journaliseringspligt 29-10-2018
10053 Ikke kritik af Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i et referat fra et møde med Den Kinesiske Ambassade den 18. december 2017 (i forbindelse med offentliggørelsen af Tibetkommissionens beretning) og den efterfølgende korrespondance herom med Justitsministeriet og Statsministeriet. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28 og undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32, stk. 1 29-10-2018
10116 2018-34. Oplysninger i sag om fornyelse af alkoholbevilling var ikke miljøoplysninger 22-10-2018
10144 Utilfredsstillende lang sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt efter offentlighedsloven 27-09-2018
9876 2018-25. Anvisning af kirkebænk til konfirmands far var ikke en afgørelse. Aktindsigt skulle afgøres efter offentlighedsloven 19-09-2018
10117 2018-27. Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens § 29 31-08-2018
9697 Afslag på aktindsigt til journalist med henvisning til uforholdsmæssigt ressourceforbrug 13-07-2018
9594 Selskab omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1, og inddraget under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4 03-07-2018
9537 Erhvervsdrivende fond ikke omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 2. Offentlighedslovens § 4, stk. 1, finder desuden ikke anvendelse på erhvervsdrivende fonde 22-06-2018
9707 2018-24. Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 18-06-2018
9536 Afslag på aktindsigt i resultater fra nationale test i folkeskolen. Folkeskolelovens § 55 b. Særlig tavshedspligt 13-06-2018
9551 2018-21. Fonden Aarhus 2017 ikke omfattet af offentlighedsloven 20-05-2018
9373 Utilfredsstillende lang sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Miljøoplysningslovens § 4 15-05-2018
9506 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af klage over afgørelser om delvist afslag på aktindsigt 25-04-2018
9333 2018-13. Aktindsigt i brevveksling med kongehuset 24-04-2018
9331 2018-14. Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng 24-04-2018
9401 2018-17. Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding 03-04-2018
10118 2018-9. Ukorrekt vejledning på borger.dk om ret til kontanthjælp eller integrationsydelse 28-03-2018
9221 Afslag på dataudtræk fra journalregister. Meroffentlighed. Offentlighedslovens § 11 26-03-2018
9202 2018-5. Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt 06-03-2018
9200 2018-4. Oplysninger vedrørende et nyt havneanlæg var miljøoplysninger 02-03-2018
9219 2018-7. Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester 26-02-2018
9201 2018-6. Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab 20-02-2018
9054 Undtagelse af ekstraheringspligtige oplysninger i ministerbetjeningsdokument fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 32, stk. 2, om rigets udenrigspolitiske interesser mv. ikke anset for tilstrækkeligt underbygget. Henstilling om genoptagelse 27-01-2018
9058 2018-2. Politisk debatoplæg var omfattet af begrebet ”miljøoplysninger” 18-01-2018
10403 Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Skatteministeriet i to afgørelser om afslag på aktindsigt i en lovgivningssag (offentlighedslovens § 20) ikke havde anvendt bestemmelserne i offentlighedslovens §§ 28 og 29 om ekstrahering 17-01-2018
10404 Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere resultatet af Forsvarsministeriets to afgørelser om afslag på aktindsigt i oplysninger om, i hvilket omfang Forsvaret havde ydet assistance til PET i forhold til konkrete opgaver, eller hvordan en sådan assistance nærmere var tilrettelagt, og at ministeriet heller ikke ville af- eller bekræfte, om ministeriet var i besiddelse af dokumenter og oplysninger omfattet af anmodningerne om aktindsigt 20-12-2017
10405 2017-35. Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret 19-12-2017
10360 Selskab omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1, og inddraget under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4 18-12-2017
10156 Afslag på anmodning om aktindsigt i ansættelsessag 11-11-2017
10104 Intern analyserapport udarbejdet af politiet var ikke omfattet af offentlighedslovens § 26, nr. 3. Kritik af manglende ekstrahering efter § 28, stk. 1, nr. 1, og henstilling om genoptagelse 30-10-2017
9951 Afslag på aktindsigt i fotos af politiets bodycuff i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 1 18-09-2017
9944 På enkelte punkter kritik af Beskæftigelsesministeriets delvise afslag på anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger om beregningsmetoder og beregningsgrundlag for loven om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler mv., herunder ministeriets beregninger af værdien af bortfald af 60-årsreglen. Ikke henstillet, at sagen blev genoptaget 15-09-2017
10035 2017-28. Miljøoplysninger var ”oplysninger om emissioner til miljøet” 14-09-2017
10034 2017-29. Miljøoplysninger var ikke ”oplysninger om emissioner til miljøet” 14-09-2017
10050 Afslag på dataudtræk fra KL. Ombudsmanden ikke kompetent, da KL ikke er omfattet af reglerne om dataudtræk 11-09-2017
9936 2016-26. Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 22-08-2017 1|2|3|4|5 >