NrTitelUnderskriftdato
74 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ligelønspulje 20-02-2018
82 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid, fordybelsestid m.v.) 20-02-2018
85 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering) 20-02-2018
111 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem) 20-02-2018
91 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk) 20-02-2018
95 A Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager) 20-02-2018
95 B Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn) 20-02-2018
96 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændingeområdet) 20-02-2018
95 A Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager) 19-02-2018
127 Betænkning over Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017 08-02-2018
118 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud) 08-02-2018
124 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer) 08-02-2018
22 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.) 07-02-2018
9054 Undtagelse af ekstraheringspligtige oplysninger i ministerbetjeningsdokument fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 32, stk. 2, om rigets udenrigspolitiske interesser mv. ikke anset for tilstrækkeligt underbygget. Henstilling om genoptagelse 27-01-2018
9058 2018-2. Politisk debatoplæg var omfattet af begrebet ”miljøoplysninger” 18-01-2018
2 2018-2. Politisk debatoplæg var omfattet af begrebet ”miljøoplysninger”