NrTitelUnderskriftdato
38 Forslag til folketingsbeslutning om at ændre de danske udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely 13-11-2018
37 Forslag til folketingsbeslutning om den fremtidige opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere 13-11-2018
36 Forslag til folketingsbeslutning om forbud for alle offentligt ansatte mod at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde 13-11-2018
35 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af trawlforbud og forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber i Lillebælt 13-11-2018
39 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af EU’s udbudsregler vedrørende virksomheder i skattely 13-11-2018
34 Forslag til folketingsbeslutning om en dansk sortliste over skattely 09-11-2018
33 Forslag til folketingsbeslutning om samfundsrepræsentanter i finansielle institutters bestyrelse 09-11-2018
3 Beretning om eksport af dual use-udstyr til lande, der krænker menneskerettighederne alvorligt 08-11-2018
1 Betænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2019 08-11-2018
48 Betænkning over Forslag til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud 08-11-2018
2 Betænkning over Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022 08-11-2018
31 Betænkning over Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien 08-11-2018
32 Betænkning over Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan 08-11-2018
34 Betænkning over Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande 08-11-2018
33 Betænkning over Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene 08-11-2018
50 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde) 08-11-2018
3 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.) 08-11-2018
49 Betænkning over Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.) 08-11-2018
31 Forslag til folketingsbeslutning om at styrke tilsynet med og øge værnet mod finansiel kriminalitet 08-11-2018
30 Forslag til folketingsbeslutning om at tillægge barnets tarv større vægt i sager om asyl- og opholdstilladelser 07-11-2018
27 Forslag til folketingsbeslutning om alkoholbehandlingspakke som led i sundhedsreformen 06-11-2018
29 Forslag til folketingsbeslutning om at stemme imod en forhøjelse af EU’s flerårige finansielle ramme 06-11-2018
28 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af retten til at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose 06-11-2018
28 2017-28. Miljøoplysninger var ”oplysninger om emissioner til miljøet”
15 2018-15. Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven
1901 Opfølgning til 2017-19. Forvaltningen af NemID gav anledning til spørgsmål om tilstrækkelig lovhjemmel m.v.
431 Opfølgning til FOB 1995.331. Aktindsigt i rettevejledninger