NrTitelUnderskriftdato
18 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten 13-10-2017
17 Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe de obligatoriske nationale test og stoppe Danmarks deltagelse i PISA-undersøgelserne 12-10-2017
16 Forslag til folketingsbeslutning om et loft over antal elever i en folkeskoleklasse 12-10-2017
14 Forslag til folketingsbeslutning om en statslig tilskudspulje, der skal fremme opførelsen af almene ungdomsboliger i 2018 og 2019 10-10-2017
15 Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af en 10-årig skovplan, der skal få Danmark tilbage på sporet med hensyn til en fordobling af skovarealet 10-10-2017
9 Forslag til folketingsbeslutning om indeksering af dagpenge 10-10-2017
11 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser 10-10-2017
13 Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige asylansøgere 10-10-2017
10 Forslag til folketingsbeslutning om skærpet tilsyn med pengeinstitutter og realkreditinstitutter, hvad angår deres begrundelser for at hæve bidragssatserne 10-10-2017
12 Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge for at have valgret og være valgbare til kommunale og regionale valg skal have bestået prøve i dansk 3 10-10-2017
2301 Opfølgning til 2017-23. Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern