1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
548 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 07-05-2019
337 Lov om en skattefri seniorpræmie 02-04-2019
281 Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) 26-03-2019
247 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 13-03-2019
156 Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 22-02-2019
68 Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge 25-01-2019
67 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 25-01-2019
63 Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 21-01-2019
49 Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark 16-01-2019
48 Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte 16-01-2019
1213 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 11-10-2018
1144 Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 14-09-2018
1143 Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg 14-09-2018
1142 Bekendtgørelse af deltidsloven 14-09-2018
808 Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion) 20-06-2018
125 Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven 06-02-2018
60 Lov om ferie 30-01-2018
58 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler 30-01-2018
1671 Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag 26-12-2017
1209 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 17-11-2017
1208 Bekendtgørelse af lov om social pension 17-11-2017
1086 Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 19-09-2017
1084 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 19-09-2017
1003 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 24-08-2017
1002 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 24-08-2017
1001 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 24-08-2017
287 Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 29-03-2017
216 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring 27-02-2017
1506 Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark 06-12-2016
1342 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 21-11-2016
1230 Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet 02-10-2016
613 Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 08-06-2016
394 Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 02-05-2016
1565 Lov om ansættelsesklausuler 15-12-2015
1177 Bekendtgørelse af lov om ferie 09-10-2015
1121 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse 17-09-2015
1120 Bekendtgørelse af lov om delpension 17-09-2015
1090 Bekendtgørelse af lov om seniorjob 15-09-2015
994 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 30-08-2015
174 Lov om kontantydelse 24-02-2015
1482 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
23-12-2014
1110 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 10-10-2014
1109 Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 09-10-2014
1022 Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 23-09-2014
336 Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion 02-04-2014
595 Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 12-06-2013
409 Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område 26-04-2013
284 Bekendtgørelse af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. 14-03-2013
283 Bekendtgørelse af lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre 14-03-2013
282 Bekendtgørelse af lov om tillæg til lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre 14-03-2013 1|2 >