1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
988 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate 29-06-2018
987 Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet 29-06-2018
986 Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger om virksomheder, som er pålagt anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) 29-06-2018
977 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 28-06-2018
937 Bekendtgørelse om puljen til sporskifte 28-06-2018
931 Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) 27-06-2018
930 Bekendtgørelse om opsat pension 27-06-2018
844 Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte 25-06-2018
843 Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge 25-06-2018
842 Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked 25-06-2018
852 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 21-06-2018
803 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. 20-06-2018
835 Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 15-06-2018
834 Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 15-06-2018
833 Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 15-06-2018
785 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. 15-06-2018
790 Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager 14-06-2018
788 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 13-06-2018
775 Bekendtgørelse om betaling af myndighedernes udgifter ved myndighedernes opgaver efter offshoresikkerhedsloven 13-06-2018
655 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer 31-05-2018
541 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. 28-05-2018
612 Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension 23-05-2018
529 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 23-05-2018
515 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. 23-05-2018
514 Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion 23-05-2018
507 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 11, nr. 2-5, i lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love 23-05-2018
611 Bekendtgørelse om størrelsen af det ordinære bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede i 2018 17-05-2018
289 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser 20-04-2018
267 Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 08-04-2018
211 Bekendtgørelse om indretning m.v. af tovbaneanlæg 14-03-2018
210 Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler 14-03-2018
199 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser 09-03-2018
103 Bekendtgørelse om Produktregistret 09-02-2018
10 Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling 05-01-2018
9 Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. 05-01-2018
1756 Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden 29-12-2017
1713 Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede 26-12-2017
1712 Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning 26-12-2017
1711 Bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v. 26-12-2017
1710 Bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse 26-12-2017
1709 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere 26-12-2017
1708 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 26-12-2017
1707 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 26-12-2017
1706 Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. 26-12-2017
1657 Bekendtgørelse om betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen 22-12-2017
1601 Bekendtgørelse om fleksydelse 19-12-2017
1600 Bekendtgørelse om fradrag i efterløn 19-12-2017
1599 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 19-12-2017
1598 Bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat 19-12-2017
1597 Bekendtgørelse om seniorjob 19-12-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>