1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1044 Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond 11-10-2019
1041 Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler 11-10-2019
1010 Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte 02-10-2019
1009 Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse 02-10-2019
1008 Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v. 02-10-2019
1007 Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven 02-10-2019
1006 Bekendtgørelse om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik 02-10-2019
953 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. 17-09-2019
940 Bekendtgørelse om ferie 06-09-2019
943 Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked 29-08-2019
899 Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 27-08-2019
898 Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 27-08-2019
885 Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. 27-08-2019
905 Bekendtgørelse om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget 26-08-2019
852 Bekendtgørelse om ferieydelse der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 22-08-2019
851 Bekendtgørelse om ferieydelse der optjenes fra 1. september 2020 22-08-2019
833 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. 19-08-2019
801 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 08-08-2019
646 Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. 28-06-2019
645 Bekendtgørelse om finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade 28-06-2019
320 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. 29-03-2019
221 Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark 07-03-2019
220 Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber m.v. 07-03-2019
219 Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet 07-03-2019
150 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration 20-02-2019
1790 Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag 27-12-2018
1789 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse 27-12-2018
1788 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. 27-12-2018
1752 Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. 27-12-2018
1751 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge 27-12-2018
1750 Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden 27-12-2018
1695 Bekendtgørelse om betaling i 2019 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen 20-12-2018
1684 Bekendtgørelse om feriedagpenge 18-12-2018
1644 Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 18-12-2018
1607 Bekendtgørelse om godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket 18-12-2018
1606 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne 18-12-2018
1605 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik 18-12-2018
1604 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 18-12-2018
1603 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud 18-12-2018
1588 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 18-12-2018
1587 Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn 18-12-2018
1586 Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. 18-12-2018
1584 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen 18-12-2018
1597 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 14-12-2018
1511 Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer 14-12-2018
1510 Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v. 14-12-2018
1636 Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) 13-12-2018
1635 Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 13-12-2018
1479 Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 11-12-2018
1456 Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende 10-12-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>