1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1791 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. 27-12-2018
1790 Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag 27-12-2018
1789 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse 27-12-2018
1788 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. 27-12-2018
1787 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. 27-12-2018
1752 Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. 27-12-2018
1751 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge 27-12-2018
1750 Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden 27-12-2018
1695 Bekendtgørelse om betaling i 2019 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen 20-12-2018
1684 Bekendtgørelse om feriedagpenge 18-12-2018
1644 Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 18-12-2018
1607 Bekendtgørelse om godkendelse af andre aktørers optagelse i EURES-netværket 18-12-2018
1606 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne 18-12-2018
1605 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik 18-12-2018
1604 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 18-12-2018
1603 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud 18-12-2018
1588 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 18-12-2018
1587 Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn 18-12-2018
1586 Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. 18-12-2018
1584 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen 18-12-2018
1597 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 14-12-2018
1511 Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer 14-12-2018
1510 Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v. 14-12-2018
1636 Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) 13-12-2018
1635 Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 13-12-2018
1481 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 12-12-2018
1479 Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 11-12-2018
1456 Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende 10-12-2018
1741 Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død 05-12-2018
1634 Bekendtgørelse om bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler 04-12-2018
1632 Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2019 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler 04-12-2018
1410 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade 03-12-2018
1362 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge 29-11-2018
1361 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser 29-11-2018
1419 Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension 28-11-2018
1356 Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 28-11-2018
1351 Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser 27-11-2018
1279 Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2019 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter 14-11-2018
1263 Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte 09-11-2018
1262 Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte 09-11-2018
1310 Bekendtgørelse om størrelsen af det ordinære bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede i 2019 04-11-2018
1245 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. 30-10-2018
1234 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse 29-10-2018
1233 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019 27-10-2018
1232 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade 27-10-2018
1210 Bekendtgørelse om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 09-10-2018
1198 Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2019 02-10-2018
1183 Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 26-09-2018
1182 Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet 26-09-2018
1181 Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 26-09-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>