1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1451 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 11-12-2017
1455 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 07-12-2017
1414 Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende 05-12-2017
1407 Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1406 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1404 Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1392 Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1391 Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1390 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1379 Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1383 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge 01-12-2017
1382 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser 01-12-2017
1381 Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven 01-12-2017
1346 Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 29-11-2017
1344 Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension 28-11-2017
1237 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade 27-11-2017
1255 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 24-11-2017
1224 Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 23-11-2017
1270 Bekendtgørelse om størrelsen af det ordinære bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede i 2018 21-11-2017
1218 Bekendtgørelse om fordeling af administrationsbidrag og tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark 20-11-2017
1203 Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet 16-11-2017
1199 Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2018 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter 09-11-2017
1182 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud 03-11-2017
1157 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade 30-10-2017
1156 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018 30-10-2017
1152 Bekendtgørelse om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 27-10-2017
1114 Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2018 02-10-2017
1053 Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked 11-09-2017
1020 Bekendtgørelse om uhævede feriepenge 30-08-2017
895 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. 29-06-2017
894 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik 29-06-2017
893 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne 29-06-2017
892 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 29-06-2017
880 Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager 28-06-2017
879 Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 28-06-2017
835 Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 27-06-2017
819 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 23-06-2017
808 Bekendtgørelse om rådighed 23-06-2017
728 Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser 12-06-2017
624 Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge 02-06-2017
623 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. 02-06-2017
602 Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. 01-06-2017
586 Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service 01-06-2017
419 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 28-04-2017
418 Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 28-04-2017
405 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 26-04-2017
403 Bekendtgørelse om fradrag i efterløn 26-04-2017
402 Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn 26-04-2017
401 Bekendtgørelse om dagpengeperioden 26-04-2017
400 Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) 26-04-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>