1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1114 Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2018 02-10-2017
1072 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 13-09-2017
1053 Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked 11-09-2017
1020 Bekendtgørelse om uhævede feriepenge 30-08-2017
895 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. 29-06-2017
894 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik 29-06-2017
893 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne 29-06-2017
892 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 29-06-2017
891 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud 29-06-2017
880 Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager 28-06-2017
879 Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 28-06-2017
835 Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 27-06-2017
819 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 23-06-2017
808 Bekendtgørelse om rådighed 23-06-2017
728 Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser 12-06-2017
624 Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge 02-06-2017
623 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. 02-06-2017
603 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 01-06-2017
602 Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. 01-06-2017
586 Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service 01-06-2017
419 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 28-04-2017
418 Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 28-04-2017
405 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 26-04-2017
403 Bekendtgørelse om fradrag i efterløn 26-04-2017
402 Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn 26-04-2017
401 Bekendtgørelse om dagpengeperioden 26-04-2017
400 Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) 26-04-2017
399 Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft 26-04-2017
398 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere 26-04-2017
397 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 26-04-2017
379 Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser på Beskæftigelsesministeriets område 25-04-2017
413 Bekendtgørelse om fordeling og forrentning af beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade 24-04-2017
303 Bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 30-03-2017
302 Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere 30-03-2017
301 Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 30-03-2017
272 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) 22-03-2017
185 Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. 23-02-2017
184 Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige 23-02-2017
183 Bekendtgørelse om fleksjob 23-02-2017
141 Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber 01-02-2017
140 Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet 01-02-2017
139 Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark 01-02-2017
135 Bekendtgørelse om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) 31-01-2017
134 Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne 31-01-2017
133 Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering 31-01-2017
71 Bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser 13-01-2017
45 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion 12-01-2017
5 Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden 03-01-2017
4 Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. 02-01-2017
1 Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 02-01-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>