1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
1263 Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte 09-11-2018
1262 Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte 09-11-2018
1245 Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. 30-10-2018
1234 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse 29-10-2018
1233 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019 27-10-2018
1232 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade 27-10-2018
1210 Bekendtgørelse om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 09-10-2018
1198 Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2019 02-10-2018
1193 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne 28-09-2018
1184 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 26-09-2018
1183 Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 26-09-2018
1182 Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet 26-09-2018
1181 Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 26-09-2018
1180 Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse 26-09-2018
1179 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge 26-09-2018
1178 Bekendtgørelse om fradrag i efterløn 26-09-2018
1177 Bekendtgørelse om fleksydelse 26-09-2018
1176 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. 26-09-2018
1175 Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn 26-09-2018
1174 Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. 26-09-2018
1173 Bekendtgørelse om dagpengeperioden 26-09-2018
1172 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen 26-09-2018
1171 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration 26-09-2018
1145 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 14-09-2018
988 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate 29-06-2018
987 Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet 29-06-2018
986 Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger om virksomheder, som er pålagt anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) 29-06-2018
977 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 28-06-2018
937 Bekendtgørelse om puljen til sporskifte 28-06-2018
931 Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) 27-06-2018
930 Bekendtgørelse om opsat pension 27-06-2018
843 Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge 25-06-2018
842 Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked 25-06-2018
835 Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 15-06-2018
834 Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 15-06-2018
833 Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 15-06-2018
785 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. 15-06-2018
790 Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager 14-06-2018
788 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 13-06-2018
775 Bekendtgørelse om betaling af myndighedernes udgifter ved myndighedernes opgaver efter offshoresikkerhedsloven 13-06-2018
655 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer 31-05-2018
541 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. 28-05-2018
612 Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension 23-05-2018
529 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 23-05-2018
515 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. 23-05-2018
514 Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion 23-05-2018
507 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 11, nr. 2-5, i lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love 23-05-2018
611 Bekendtgørelse om størrelsen af det ordinære bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede i 2018 17-05-2018
289 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser 20-04-2018
267 Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 08-04-2018 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>