1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
472 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 14-05-2018
289 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser 20-04-2018
267 Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede 08-04-2018
246 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 26-03-2018
211 Bekendtgørelse om indretning m.v. af tovbaneanlæg 14-03-2018
210 Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler 14-03-2018
199 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser 09-03-2018
103 Bekendtgørelse om Produktregistret 09-02-2018
73 Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge 30-01-2018
10 Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling 05-01-2018
9 Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. 05-01-2018
1756 Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden 29-12-2017
1713 Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede 26-12-2017
1712 Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning 26-12-2017
1711 Bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v. 26-12-2017
1710 Bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse 26-12-2017
1709 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere 26-12-2017
1708 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 26-12-2017
1707 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 26-12-2017
1706 Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. 26-12-2017
1705 Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked 26-12-2017
1657 Bekendtgørelse om betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen 22-12-2017
1601 Bekendtgørelse om fleksydelse 19-12-2017
1600 Bekendtgørelse om fradrag i efterløn 19-12-2017
1599 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 19-12-2017
1598 Bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat 19-12-2017
1597 Bekendtgørelse om seniorjob 19-12-2017
1526 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v. 18-12-2017
1525 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge 18-12-2017
1509 Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 8, 11-14, 16, 18 og 19 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 18-12-2017
1591 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder 15-12-2017
1414 Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende 05-12-2017
1407 Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1406 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1404 Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1392 Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1391 Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1390 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1379 Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 04-12-2017
1383 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge 01-12-2017
1382 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser 01-12-2017
1381 Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven 01-12-2017
1346 Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser 29-11-2017
1344 Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension 28-11-2017
1237 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade 27-11-2017
1255 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 24-11-2017
1224 Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 23-11-2017
1270 Bekendtgørelse om størrelsen af det ordinære bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede i 2018 21-11-2017
1218 Bekendtgørelse om fordeling af administrationsbidrag og tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark 20-11-2017
1203 Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet 16-11-2017 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>