1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

NrTitelUnderskriftdato
9896 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler når de løfter postpakker 31-08-2017
9897 Fastholdelse af strakpåbud om at sikre, at hudkontakt med epoxymaling undgås ved korrekt tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet 30-08-2017
9888 Fastholdelse af strakspåbud om, at personlige værnemidler i form af handsker bliver benyttet straks under helt det pågældende arbejdes udstrækning 30-08-2017
9885 Fastholdelse af strakspåbud om at iværksætte den nødvendige førstehjælp efter traumatisk hændelse 30-08-2017
9884 Hjemvisning af afgørelse med påbud om at sikre, at kontorer og medicinrum kan anvendes som forsvarlige sikkerhedsområder 14-07-2017
9829 Fastholdelse af påbud om at sikre, at palleanlæg er standet og på effektiv måde sikret mod igangsætning under reparation 03-07-2017
9825 Fastholdelse af påbud om, at unge undervisningspligtige ikke må udbringe pizzaer 03-07-2017
9828 Hjemvisning af påbud om at standse arbejdet på fladt tag til effektiv sikring mod nedstyrtning er etableret samt tilstrækkelig høring af virksomheden 29-06-2017
9827 Hjemvisning af strakspåbud om at sikre den nødvendige interimslukning af bygning i fællesområdet 28-06-2017
9826 Fastholdelse og hjemvisning af påbud om at sikre ansatte mod unødig påvirkninger fra svampevækst 28-06-2017
9696 Hjemvisning af påbud om at sikre, at elementmontage foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 28-06-2017
9695 Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af kasser med varer planlægges, tilrettelægges og udføres, så det med hensyn til den samlede vægt pr. ansat er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 28-06-2017
9886 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter fliser på 60x30x8 cm samt tilstrækkelig høring af virksomheden 26-06-2017
9887 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre mod nedstyrtning 19-06-2017
9567 Ophævelse af afgørelse om at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde 06-06-2017
9889 Hjemvisning af påbud om at sikre, at arbejdet med skiltefødder planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt tilstrækkelig partshøring af virksomheden 02-06-2017
9571 Fastholdelse af påbud om at etablere effektiv ventilation ved polyesterstøbningen samt rådgivningspåbud 02-06-2017
9569 Fastholdelse af afslag på dispensation for opstillingen af en dampkedel med et produkttal større end 100.000 bar x liter i det indrettede og fremviste kedelrum i ny fabrik 02-06-2017
9570 Fastholdelse af påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation på udearbejdsstedet 31-05-2017
9568 Fastholdelse af strakspåbud om at etablere effektiv udsugning ved skæring af trægulv således, at det sikres, at træstøv fjernes ved kilden/stiksaven, og medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadeligt træstøv 31-05-2017
9566 Fastholdelse af afgørelse om at sikre de ansatte mod udsættelse for elektrisk strøm ved håndtering af bagagehejs 31-05-2017
9565 Hjemvisning af påbud om indretning af robot vådmaleanlæg samt ophævelse af rådgivningspåbud 31-05-2017
9366 Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold 03-04-2017
9365 Ophævelse af strakspåbud om at sikre, at ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget 03-04-2017
9363 Hjemvisning af strakspåbud om at sikre trykflasker mod væltning 03-04-2017
9362 Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at wirehejs tages ud af drift på en forsvarlig måde ved fejl eller skade 03-04-2017
9364 Fastholdelse af påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for de kemiske produkter klor og rensebenzin 30-03-2017
9238 Fastholdelse af strakspåbud om sikre, at virksomhedens ansatte anvender personlig værnemidler i form af værnefodtøj på byggeplads 01-03-2017
9236 Fastholdelse af afgørelse om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk 01-03-2017
9235 Hjemvisning af påbud om forebyggelse af vold og trusler om vold 01-03-2017
9237 Fastholdelse af påbud om straks at sikre effektivt mod gennemstyrtning ved arbejde 28-02-2017
9096 Ophævelse af påbud om at sikre, at der etableres elevator på byggepladsen, samt påbud om afgræsning og aftaler på byggeplads 02-02-2017
9095 Hjemvisning af påbud om, at den projekterende skal sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse 02-02-2017
9094 Hjemvisning af afslag på at dispensere fra kravet om, at der ved malearbejdet skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske 02-02-2017
9071 Hjemvisning af afslag på dispensation for hvileperiode og fridøgn for en ansat hjælper 22-12-2016
9070 Fastholdelse af strakspåbud om at forebygge risikoen for betydelig fare ved vold i forbindelse med arbejdet med beboere med uforudsigelig adfærd 22-12-2016
9069 Hjemvisning af afgørelse, hvorefter der ikke kan gives dispensation fra reglerne om indtagelse af mad og drikke i arbejdsrum 22-12-2016
9072 Hjemvisning af påbud om at sikre, at arbejde alene med udadreagerende og psykotisk beboer uden auditiv eller visuel kontakt planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold imødegås 21-12-2016
9068 Ophævelse af afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation 21-12-2016
9067 Hjemvisning af påbud om at forebygge risikoen for vold i arbejdet med udadreagerende beboer samt påbud om oplæring og instruktion 21-12-2016
9012 Fastholdelse af påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer børnesagkyndiges sundhed 20-12-2016
9011 Fastholdelse af strakspåbud om, at proceduren for tilkaldelse af redning er klar for alle 01-12-2016
9009 Fastholdelse af afgørelse om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre afmærkning af revisionsgrave i værkstedet 01-12-2016
9006 Hjemvisning af spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden er rette modtager af påbud 01-12-2016
9008 Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for betydelig fare for vold og at sikre, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med, at instruktionen følges, samt ophævelse af påbud om at sikre, at de ansatte var tilstrækkeligt instrueret i sikker adfærd 30-11-2016
9005 Fastholdelse af påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder om der forekommer stor arbejdsmængde og tidspres hos de ansatte 30-11-2016
9010 Ret til fuld aktindsigt 22-11-2016
9007 Hjemvisning af afslag på aktindsigt i alle undersøgelsesrapporter om psykisk arbejdsmiljø i perioden 2014 til 2016 22-11-2016
10216 Hjemvisning af påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med patienter og pårørende ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed 27-10-2016
10215 Fastholdelse af påbud om at sikre passende belysning i kontorlokale 27-10-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>