NrTitelUnderskriftdato
1481 Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 12-12-2018
10048 Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom 12-12-2018
10045 Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 12-12-2018
1479 Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 11-12-2018
1463 Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner) 11-12-2018
1456 Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende 10-12-2018
1459 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 05-12-2018
1419 Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension 28-11-2018
10039 Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at forebygge vold og trusler om vold som følge af ran/kassedyk 05-11-2018
10040 Fastholdelse af påbud om at sikre, at ansatte ikke udsættes for en unødig støjbelastning 05-11-2018
10041 Fastholdelse af påbud om at sikre, at virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse 31-10-2018
63 Forslag til folketingsbeslutning om udbredelse af borgerstyrede budgetter.
62 Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger.
61 Forslag til folketingsbeslutning om ændret statslig refusion af kommunernes udgifter til offentlige ydelser.