1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
1462 Lov om Den Sociale Investeringsfond 11-12-2018
692 Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer 08-06-2018
439 Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder 08-05-2018
1 Lov om tillægsbevilling for finansåret 2017 15-03-2018
34 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 16-01-2018
33 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 16-01-2018
32 Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 16-01-2018
1754 Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 29-12-2017
2 Finanslov for finansåret 2018 29-12-2017
939 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 16-06-2017
938 Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet 16-06-2017
937 Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre 16-06-2017
522 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. 18-05-2017
521 Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 18-05-2017
511 Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd 18-05-2017
510 Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension 18-05-2017
509 Bekendtgørelse af lov om pensionering af flyveledere 18-05-2017
508 Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. 18-05-2017
1660 Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 20-12-2016
801 Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere 13-06-2016
617 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked 08-06-2016
246 Bekendtgørelse af lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti 10-03-2014
547 Budgetlov 18-06-2012
101 Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. 19-01-2012
695 Lov om Danske Spil A/S 25-06-2010
849 Bekendtgørelse af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån 22-06-2010
463 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 12-06-2009
798 Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v. 28-06-2007
596 Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 24-06-2005
528 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 24-06-2005
1427 Lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. og anlægslov for naturgasforsyning og ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat 22-12-2004
254 Bekendtgørelse af lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven) 19-03-2004
373 Lov om en satsreguleringsprocent 28-05-2003
345 Lov om overdragelse af naturgasdistributions- og forsyningsvirksomhed til Dansk Naturgas A/S 02-06-1999
903 Lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning 16-12-1998
251 Lov om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring 25-04-1990
257 Lov om statsgaranti for obligationslån optaget af Færøernes Realkreditinstitut 24-04-1989
133 Lov om bemyndigelse til optagelse af indenlandske statslån 28-03-1984
131 Lov om statens regnskabsvæsen m.v. 28-03-1984
236 Lov om udstedelse af statspræmieobligationer 04-06-1980
576 Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån 16-11-1977
37 Lov om udstedelse af statspræmieobligationer 26-01-1977
314 Lov om statens finansår 10-06-1976
593 Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån 18-12-1974
139 Lov om pensioner i anledning af tronskiftet den 14. januar 1972 26-04-1972
13 Lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestestemandsstillinger i staten folkeskolen og folkekirken (* 1) (Lønnings- og klassificeringsloven) 18-06-1969
213 Lov om udstedelse af statspræmieobligationer 23-05-1969
63 Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån 13-03-1968
43 Lov om fornyelse af to statspræmieobligationslån 22-02-1967
208 Lov om udstedelse af statspræmieobligationer 04-06-1965 1|2 >