1|2 >

NrTitelUnderskriftdato
1756 Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere 27-12-2018
1755 Bekendtgørelse om Barselsfonden 27-12-2018
1754 Bekendtgørelse om PENSAB 27-12-2018
1747 Bekendtgørelse om undtagelse af overførsler til PostNord fra delloftet for driftsudgifter 21-12-2018
1117 Bekendtgørelse om undtagelse af udgifter til tilbagebetalingsordning vedrørende nye ejendomsvurderinger fra delloftet for driftsudgifter 31-08-2018
1058 Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019 15-08-2018
1057 Bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten m.v. 15-08-2018
899 Bekendtgørelse om udstedelse og spærring af NemID med offentlig digital signatur 21-06-2018
832 Bekendtgørelse om statsgaranti for visse obligationer udstedt i forbindelse med finansiering af almene boliger 04-06-2018
116 Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. 19-02-2018
1015 Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018 25-08-2017
943 Bekendtgørelse om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft 04-07-2017
942 Bekendtgørelse om Tjenestemandsrettens kompetence 04-07-2017
528 Bekendtgørelse om godtgørelse for boligudgifter m.v. for ministre og eftervederlag til forhenværende ministre 23-05-2017
527 Bekendtgørelse om regulering af vederlag for ministre 23-05-2017
290 Bekendtgørelse om regulering af tjenestemandspensioner m.v. 24-03-2017
1525 Bekendtgørelse om undtagelse af PSO-udgifter fra delloftet for driftsudgifter 08-12-2016
1135 Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2017 29-08-2016
821 Bekendtgørelse om størrelse på filer i Digital Post 13-06-2016
988 Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016 24-08-2015
1201 Bekendtgørelse om størrelsen af jordrente og rente af statslån med konjunkturbestemt rente i husmandsbrug 14-11-2014
1203 Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter 31-10-2014
1078 Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post 03-10-2014
942 Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2015 25-08-2014
832 Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi 18-06-2014
191 Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen 27-02-2014
1553 Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. 18-12-2013
1130 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen 24-09-2013
1046 Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2014 21-08-2013
974 Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Statens Administrations finansforvaltningsopgaver 26-07-2013
58 Bekendtgørelse om ikrafttræden af budgetlovens §§ 2-4 18-01-2013
1365 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af standarder ved offentlige indkøb af informationsteknologi og ved fastsættelse af visse tekniske forskrifter 20-12-2012
1083 Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Danske Spil A/S 24-11-2011
206 Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder 11-03-2011
354 Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder 26-03-2010
302 Bekendtgørelse om opslag af tjenestemandsstillinger i staten 26-03-2010
1220 Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Finansministeriets område 07-12-2009
1233 Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsforsikring i forsikringsselskaber 03-12-2009
276 Bekendtgørelse om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet 30-03-2009
337 Bekendtgørelse om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder 10-04-2007
336 Bekendtgørelse om Offentligt Betalingssystem for kommuner og regioner 10-04-2007
1369 Bekendtgørelse om Regionernes Lønnings- og Takstnævn 12-12-2006
1329 Bekendtgørelse om betaling for helbredsoplysninger til brug for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsnævnet). 21-11-2006
766 Bekendtgørelse om Nemkontoordningen 05-07-2006
130 Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen 28-02-2006
76 Bekendtgørelse om fratrædelsesgodtgørelse m.v. 01-02-2006
965 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen 14-10-2005
993 Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om offentlige betalinger m.v. 07-10-2004
371 Bekendtgørelse om kongelig udnævnelse af visse tjenestemænd 18-05-2004
370 Bekendtgørelse om fastsættelse af tillæg i medfør af tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 4, 1. pkt. 18-05-2004 1|2 >