1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
9019 Cirkulære om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser 12-01-2018
10343 Cirkulære om aftale om mulighed for fastholdelsesbonus i forbindelse med geografisk flytning af institutioner (Til samtlige ministerier mv.) 22-12-2017
10342 Cirkulære om aftale om udligningstillæg i forbindelse med geografisk flytning af institutioner (Til samtlige ministerier mv.) 22-12-2017
10273 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om overenskomstansatte akademiske undervisere på erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole 20-12-2017
10272 Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2018 (Til samtlige ministerier mv.) 20-12-2017
10271 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser (Til samtlige ministerier mv.) 20-12-2017
10285 Vejledning om god adfærd i det offentlige 15-12-2017
10166 Cirkulære om organisationsaftale for institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen 29-11-2017
9950 Cirkulære om organisationsaftale for politikadetter 29-09-2017
9619 Cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk 29-06-2017
9459 Cirkulære om organisationsaftale for radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 17-05-2017
9453 Cirkulære om indkøb i staten 10-05-2017
9382 Cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten for 2017 26-04-2017
9361 Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2017 (Til samtlige ministerier mv.) 24-04-2017
9340 Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2017 04-04-2017
9324 Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2017 (Til samtlige ministerier mv.) 31-03-2017
9272 Cirkulære om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2017 (Til samtlige ministerier mv.) 20-03-2017
9300 Cirkulære om budgetmæssige rammer 17-03-2017
9050 Cirkulære om Moderniseringsstyrelsen 30-01-2017
9034 Cirkulære om organisationsaftale for farmakonomer og defektricer ansat ved en række institutioner 25-01-2017
9033 Cirkulære om organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever) 25-01-2017
9030 Cirkulære om organisationsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter 24-01-2017
9021 Cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende) 12-01-2017
9020 Cirkulære om overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten 11-01-2017
10288 Cirkulære om Barselsfonden i staten (Til samtlige ministerier m.v.) 15-12-2016
10286 Cirkulære om organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 15-12-2016
10203 Cirkulære om organisationsaftale for bioanalytikere 30-11-2016
10137 Cirkulære om protokollat til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 11-11-2016
10057 Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 28-10-2016
9847 Cirkulære om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 29-08-2016
9784 Cirkulære om selvstændig likviditet 10-07-2016
9539 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. 17-06-2016
9794 Cirkulære om aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 Til samtlige ministerier og styrelser 15-06-2016
9542 Cirkulære om overenskomst for læger i staten 15-06-2016
9512 Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 26-05-2016
9429 Cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten 17-05-2016
9407 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om statslige myndigheders fastsættelse af gebyr for særlige ekspeditioner m.v. 27-04-2016
9358 Cirkulære om åremålsansættelse 19-04-2016
9333 Cirkulære om jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet 13-04-2016
9332 Cirkulære om organisationsaftale for bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere,landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignede ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten 13-04-2016
9308 Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. 11-04-2016
9286 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om indgåelse af individuelle eller kollektive aftaler om afgangsaldre i staten og folkekirken mv. (Til samtlige ministerier mv.) 07-04-2016
9278 Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 01-04-2016
9270 Vejledning om cirkulære af 31. marts 2016 om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver 31-03-2016
9269 Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver 31-03-2016
9279 Cirkulære om renteberegning i forbindelse med efterbetaling af feriegodtgørelse 18-03-2016
9212 Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere ved efterskoler samt frie fagskoler 09-03-2016
9211 Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 09-03-2016
9210 Cirkulære om organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 09-03-2016
9196 Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 07-03-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >