1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

NrTitelUnderskriftdato
9062 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser (Til samtlige ministerier mv.) 11-01-2019
9061 Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet 10-01-2019
10125 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole (under Kulturministeriet) 20-12-2018
10084 Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2018 19-12-2018
10082 Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2019 (Til samtlige ministerier mv.) 19-12-2018
10081 Cirkulære om ophævelse af cirkulære om betalingsordning for ikke-statslige organers brug af Nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager 19-12-2018
10069 Vejledning om bekendtgørelse om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft 18-12-2018
9839 Cirkulære om pensionsbidrag for ansatte under IDA's forhandlingsområde 04-10-2018
9791 Cirkulære om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage (Til samtlige ministerier mv.) 25-09-2018
9590 Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning – om at indtænke digitalisering og implementering i lovudarbejdelsen 12-07-2018
9524 Cirkulære om aftale om frihed til nyuddannede 28-06-2018
9523 Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018 (Til samtlige ministerier mv.) 28-06-2018
9529 Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2018 26-06-2018
9450 Cirkulære om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder 18-06-2018
9477 Cirkulære om organisationsaftale for transportbetjente i Kriminalforsorgen 15-06-2018
9434 Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 15-06-2018
9319 Vejledning om konsekvensanalyser 07-05-2018
9217 Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2018 (Til samtlige ministerier mv.) 04-04-2018
9215 Cirkulære om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2018 (Til samtlige ministerier mv.) 04-04-2018
9223 Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer 23-03-2018
9097 Vejledning om cirkulære af 31. marts 2016 om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver 28-02-2018
9103 Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2018 26-02-2018
9019 Cirkulære om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser 12-01-2018
10343 Cirkulære om aftale om mulighed for fastholdelsesbonus i forbindelse med geografisk flytning af institutioner (Til samtlige ministerier mv.) 22-12-2017
10342 Cirkulære om aftale om udligningstillæg i forbindelse med geografisk flytning af institutioner (Til samtlige ministerier mv.) 22-12-2017
10273 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om overenskomstansatte akademiske undervisere på erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole 20-12-2017
10285 Vejledning om god adfærd i det offentlige 15-12-2017
10166 Cirkulære om organisationsaftale for institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen 29-11-2017
9950 Cirkulære om organisationsaftale for politikadetter 29-09-2017
9619 Cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk 29-06-2017
9459 Cirkulære om organisationsaftale for radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 17-05-2017
9453 Cirkulære om indkøb i staten 10-05-2017
9382 Cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten for 2017 26-04-2017
9300 Cirkulære om budgetmæssige rammer 17-03-2017
9050 Cirkulære om Moderniseringsstyrelsen 30-01-2017
9034 Cirkulære om organisationsaftale for farmakonomer og defektricer ansat ved en række institutioner 25-01-2017
9033 Cirkulære om organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever) 25-01-2017
9030 Cirkulære om organisationsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter 24-01-2017
9021 Cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende) 12-01-2017
9020 Cirkulære om overenskomst for journalister i statens tjeneste og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten 11-01-2017
10288 Cirkulære om Barselsfonden i staten (Til samtlige ministerier m.v.) 15-12-2016
10286 Cirkulære om organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 15-12-2016
10203 Cirkulære om organisationsaftale for bioanalytikere 30-11-2016
10137 Cirkulære om protokollat til aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 11-11-2016
10057 Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 28-10-2016
9847 Cirkulære om aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 29-08-2016
9784 Cirkulære om selvstændig likviditet 10-07-2016
9539 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. 17-06-2016
9794 Cirkulære om aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2015 Til samtlige ministerier og styrelser 15-06-2016
9542 Cirkulære om overenskomst for læger i staten 15-06-2016 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >