NrTitelUnderskriftdato
437 Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. 08-05-2018
1287 Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) 28-11-2017
969 Bekendtgørelse af lov om beredskab for isbrydning 25-07-2017
582 Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. 24-05-2017
314 Bekendtgørelse af beredskabsloven 03-04-2017
1714 Lov om jobordning for veteraner 27-12-2016
1567 Lov om net- og informationssikkerhed 15-12-2015
713 Lov om Center for Cybersikkerhed 25-06-2014
464 Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde 17-06-2008
198 Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet 09-02-2007
667 Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel 20-06-2006
226 Bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde 13-03-2006
225 Bekendtgørelse af værnepligtsloven 13-03-2006
533 Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder 24-06-2005
532 Militær disciplinarlov 24-06-2005
531 Militær retsplejelov 24-06-2005
530 Militær straffelov 24-06-2005
732 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum 20-08-2003
317 Lov om ophævelse af lov om anvendelse af de i den ophævede lov om ordningen af Kjøbenhavns Væbning af 28. maj 1870, § 13, omhandlede fonds m.v. 14-05-1997
228 Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret (* 1) 08-04-1992
336 Lov om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og andre militære områder (* 1) 06-06-1991
27 Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten 18-01-1991
428 Bekendtgørelse af Lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande 30-09-1980
244 Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven) 12-05-1976
244 Lov om samarbejdsregler i Forsvaret 07-06-1967
225 Lov om ekspropriation i militære øjemed. 11-06-1954
91 Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven) 29-03-1924