Folketingets Ombudsmand


Her har du mulighed for at søge i Folketingets Ombudsmands dokumenter enten ved hjælp af en oversigt over myndigheder eller via et lovregister.

Der kan søges i Ombudsmandens dokumenter ved hjælp af oversigter over:

  • myndigheder, hvor dokumenterne er grupperet efter den myndighed, de vedrører
  • regler, hvor dokumenterne er grupperet efter emneord vedrørende den lovgivning, de vedrører
  • udvidet feltsøgning, der giver mulighed for at søge i Folketingets Ombudsmands dokumenter