TypeNrÅrTitel
FOU H00112012 2012-11. Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet
FOU H20102011 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt
FOU H19012009 2009 19-1. Aktindsigt i ministers kalender
FOU H4772007 Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver
FOU H5272005 Tilbagebetaling af tilskud udbetalt i strid med internt fastsat regel
FOU H5342001 Tilladelse til tilbygning på sommerhus. Inhabilitet
FOU H5272001 Aktindsigt i rettevejledning til revisoreksamen. Interne arbejdsdokumenter
FOU H891999 Aktindsigt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens dokumenter vedrørende styrelsen af et fond
FOU H831998 Aktindsigt i rapport om inkasso. Ekstrahering. Begrundelse
FOU H1181997 Afslag på aktindsigt i responsum fra Kammeradvokaten
FOU H1081997 Aktindsigt i Patentdirektoratets kollisionsundersøgelse og juridiske vurdering
FOU H1051997 Aktindsigt i korrespondance mellem Erhvervsministeriet og Kammeradvokaten. Ekstrahering. Begrundelse
FOU H931996 Aktindsigt. Strafferetlig forfølgning. Undtagelse af anmelderens identitet. Tavshedspligt
FOU H751996 Patentdirektoratets opkrævning af særligt gebyr for hastebehandling. Patentdirektoratets Erhvervsservice
FOU H731994 Kompetence til at behandle klager over Finanstilsynets regeludstedelse.
FOU H521994 Utilstrækkeligt grundlag for en overordnet myndigheds behandling af en klage over afslag på aktindsigt.
FOU H921993 Fejlagtige hjemmelshenvisninger samt mangelfuld begrundelse og dispensationsvurdering i byggesag.
FOU H1041992 Fondsmyndigheds uberettigede krav om garantistillelse. Begrundelse. Opsættende virkning.
FOU H961992 Aktindsigt i koncernledelses dokumenter.
FOU H471991 Sag om eventuel flytning af Danmarks Statistik en lovgivningssag? Sagsbegrebet.
FOU H861990 Konkurrenceankenævnets opkrævning af gebyr ved klage over afslag på aktindsigt.
FOU H831990 Spørgsmål om tilsynsmyndigheders pligt til at behandle klager.
FOU H801990 Ændret tidsmæssig prioritering ved registrering af "skuffeselskaber".
FOU H631989 Afslag på aktindsigt i relation til forvaltningslovens regler om tavshedspligt mv.
FOU H421989 Ændring af saneringsplan uden nabohøring.
FOU H381989 Borgmester inhabil ved behandling af sag mod selskab, hvori han indtog formandspost.