Om retsinformation.dkIndhold på retsinformation.dk Informationsleverandører
Civilstyrelsen Om Lex Dania
Links Kontakt Civilstyrelsen
Cookiepolitik European Legislation Identifier

retsinformation.dk er et nyt netsted, der giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål. Fra de enkelte lov- og beslutningsforslag på retsinformation.dk er der etableret dybe links til Folketingets forhandlinger på Folketingets netsted. Hvis du ønsker at søge i Folketingets forhandlinger, selvstændige redegørelser og svar på skriftlige § 20 spørgsmål kan dette indtil videre kun ske på Folketingets netsted.

retsinformation.dk opdateres mindst een gang i døgnet med de nye eller ajourførte dokumenter, Folketinget og ministerierne har frigivet siden sidste opdatering. I praksis vil det ofte ske, at retsinformation.dk bliver opdateret hyppigere.

Det overordnede formål med det statslige retsinformationssystem, som omfatter netstederne retsinformation.dk og lovtidende.dk, er at sikre, at der findes eet sted, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til alle normerende forskrifter og til Lovtidende i elektronisk form.

Civilstyrelsen er ansvarlig for driften af retsinformation.dk og det produktionssystem, som er grundlaget for det statslige retsinformationssystem. Det er imidlertid Folketinget og ministerierne, der producerer, ejer og er ansvarlige for opdatering af egne forskrifter. Dette produktionsfællesskab, som er enestående i forhold til lignende systemer i andre lande, sikrer datakvalitet på meget højt niveau, fordi alle forskrifter produceres og opdateres af den myndighed, som har det største kendskab til det pågældende regelsæt.

Det fælles statslige retsinformationssystem adskiller sig også på andre måder fra lignende systemer i andre lande. Den vigtigste er måske, at det er et fast element i produktionen af forskrifterne, at de bliver gjort tilgængelige på retsinformation.dk, hvor det i de fleste andre lande er en efterfølgende proces. Du kan læse mere om produktionssystemet her.