Indhold på retsinformation.dk


I Retsinformations databaser med dokumenter fra Folketinget indlægges lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger samt beretninger i fuld tekst.

Ministeriernes dokumenter indlægges i regelbasen og i afgørelsesbasen. Retningslinjer for ministeriernes indlæggelse af forskrifter og afgørelser findes i cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation og cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation.

Regelbasen indeholder love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v. samt internationale overenskomster. Der kan søges såvel på aktuelle som på historiske, dvs. ophævede eller af andre grunde forældede, forskrifter. Forskrifterne er indlagt i fuld tekst.

Skatteministeriets store vejledninger er indlagt i en særlig base, hvor dokumentstrukturen er indrettet, så det er lettere at overskue de omfangsrige dokumenter. Vejledningerne er indlagt i fuld tekst.

Afgørelsesbasen indeholder endelige administrative afgørelser, underinstansers administrative afgørelser og udtalelser fra administrative instanser. Afgørelser kan være indlagt i deres helhed eller som resumé.