Informationsleverandører


Det er informationsleverandørerne, som producerer, ejer og er ansvarlige for opdatering af egne forskrifter på retsinformation.dk.

Informationsleverandørerne er Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen og samtlige ministerier. Departementerne er ansvarlige for produktion og opdatering af forskrifter for hele ministerområdet, men i praksis varetages opgaverne i vidt omfang af de styrelser og institutioner, der udsteder forskrifterne.

Aktuelt er informationsleverandørerne:

• Folketinget
• Beskæftigelsesministeriet
• Erhvervs- og Vækstministeriet
• Finansministeriet
• Forsvarsministeriet
• Justitsministeriet
• Kirkeministeriet
• Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
• Kulturministeriet
• Miljøministeriet
• Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
• Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
• Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
• Skatteministeriet
• Statsministeriet
• Transportministeriet
• Uddannelses- og Forskningsministeriet
• Udenrigsministeriet
• Undervisningsministeriet
• Økonomi- og Indenrigsministeriet
• Folketingets Ombudsmand
• Rigsrevisionen