CivilstyrelsenCivilstyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet og varetager bl.a. drift og koordinering af det fælles statslige retsinformationssystem, som er gratis til rådighed på netstedet retsinformation.dk.

Civilstyrelsen udgiver også Lovtidende. Lovtidende A, B og C er de publikationer, hvori regeringen foretager den officielle bekendtgørelse af nye regler. Lovtidende er fra 1. januar 2008 overgået til elektronisk form og er gratis til rådighed på netstedet lovtidende dk.

Civilstyrelsen varetager desuden generelle opgaver vedrørende den fælles statslige retskildeformidling og deltager i nordisk, EU- og internationalt samarbejde om retsinformatik.

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg