LinksRetsinformations informationsleverandører

Folketinget www.ft.dk
Beskæftigelsesministeriet www.bm.dk
Erhvervs- og Vækstministeriet www.evm.dk
Finansministeriet www.fm.dk
Forsvarsministeriet www.fmn.dk
Justitsministeriet www.jm.dk
Kirkeministeriet www.km.dk
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet www.kebmin.dk
Kulturministeriet www.kum.dk
Miljøministeriet www.mim.dk
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter www.mbbl.dk
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold www.sm.dk
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri www.fvm.dk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse www.sum.dk
Skatteministeriet www.skm.dk
Statsministeriet www.stm.dk
Transportministeriet www.trm.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriet www.fivu.dk
Udenrigsministeriet www.um.dk
Undervisningsministeriet www.uvm.dk
Økonomi- og Indenrigsministeriet www.oim.dk
Folketingets Ombudsmand www.ombudsmanden.dk
Rigsrevisionen www.rigsrevisionen.dk

Øvrige

Folketingstidende.dk publicerer »originalversionen« af lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger m.v.:
www.folketingstidende.dk/

Grønlandsk Lovregister samt Nalunaarutit, Grønlandsk Lovsamling kan findes på Statsministeriets hjemmeside:
www.stm.dk/_a_1602.html

Kunngerðaportalurin (Den færøske kundgørelsesporal - "Lovtidende"):
www.kunngerdaportalur.fo/

Lógasavnið (Den færøske lovsamling - "Retsinformation"):
www.logir.fo/

Oplysning om en lang række offentlige myndigheder og institutioner:
www.borger.dk

Officielle informationstjenester fra EU:
www.eur-lex.europa.eu/da/index.htm

Folketingets EU-Oplysning:
www.eu-oplysningen.dk