European Legislation Identifier (ELI)retsinformation.dk har udvidet med European Legislation Identifier (ELI). Tilføjelsen af ELI til retsinformation.dk er foretaget på baggrund af Rådets konklusioner (2012/C 325/02), der opfordrer til at indføre ELI som et middel til at få information om EU og medlemsstaternes retssystemer.

Systemteknisk er ELI baseret på brugen af Uniform Resource Identifiers, URI'er, og på et sæt strukturerede metadata til at beskrive europæisk og national lovgivning. ELI's URI'er anvendes på retsinformation.dk til entydigt at identificere hvert dokument, som er indlagt, og strukturerede metadata anvendes til beskrivelse af det enkelte dokument. For at kunne udnytte det semantiske web er der til ELI knyttet en fælles ontologi, der beskriver de strukturerede metadata.

Udvidelsen af retsinformation.dk med ELI er foretaget uden ændringer i det eksisterende system, se https://www.retsinformation.dk/eli. Brugen af og funktionaliteten i retsinformation.dk er således uændret efter udvidelsen med ELI.