Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over valgdistrikterne i Norderøernes Syssel
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over
valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på
Færøerne

 

I medfør af § 8, stk. 2, i lov nr. 458 af 30. juni 1993 om folketingsvalg på Færøerne fastsætter indenrigs- og sundhedsministeren følgende:

§ 1. I Norderøernes Syssel udgår valgstedet i Sydredal. Bygden Syðdradalur (Sydredal) henføres til valgstedet Husum. Fortegnelsen over valgdistrikterne i Norderøernes Syssel er herefter som vist i bilaget til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2005.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 21. januar 2005

Lars Løkke Rasmussen

/Anne Birte PadeBilag 1

Fortegnelse over valgdistrikterne i Norderøernes Syssel

Syssel

De til hvert distrikt hørende bygder

Valgsted

Norder- øerne

Arnafjørður (Arnefjord) ...................................................

Arnefjord

Haraldsund ......................................................................

Haraldsund

 

Hattarvik (Hattervig) ........................................................

Hattervig

 

Húsar (Husum), Syðradalur (Sydredal) .............................

Husum

 

Hvannasund (Kvannesund), Múli (Mule), Norðdepli (Norddeble), Depli (Deble), Norðtoftir (Nordtofte) ..........

Fossanes

 

Kirkja (Kirke) .................................................................

Kirke

 

Klaksvik (Klaksvig), Norðoyri (Nordøre), Ánirnar (Åerne), Strond (Strand) ................................................................

Klaksvig

 

Kunoy (Kunø) .................................................................

Kunø

 

Mikladalur (Mygledal), Trøllanes (Trollenæs) ....................

Mygledal

 

Svinoy (Svinø) .................................................................

Svinø

 

Viðareiði (Viderejde) .......................................................

Viderejde