Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler

 

I medfør af § 7 d, stk. 4, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som senest ændret ved lov nr. 1431 af 22. december 2004, fastsættes:

§ 1. Apotekerne skal anvende enhedstilskudspriser ved beregning af tilskud til dosisdispenserede lægemidler og indberetning til Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), jf. sygesikringslovens § 7 d, stk. 4. Enhedstilskudspriserne offentliggøres i Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst, Medicinpriser.

Stk. 2. For lægemidler, der ikke er optaget i Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst, Medicinpriser , med en pris, beregnes tilskud ud fra den af apoteket fastsatte enhedspris.

§ 2. Ved dosisdispensering af et lægemiddel, hvortil Lægemiddelstyrelsen har bevilget forhøjet tilskud, jf. sygesikringslovens § 7 d, stk. 5, beregnes tilskud ud fra registerprisen, jf. § 2 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler samt ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler m.v., pr. lægemiddelenhed (enhedsregisterprisen), selv om den overstiger enhedstilskudsprisen. Enhedsregisterprisen offentliggøres i Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst, Medicinpriser.

§ 3. Hvis dosisdispensering er ordineret af en læge og omfatter mindst ét tilskudsberettiget lægemiddel, ydes der tilskud til dosisekspeditionsgebyr og dosispakningsgebyr med den aktuelle tilskudssats for patienten.

§ 4. Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 824 af 18. september 2001 om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler ophæves.

Lægemiddelstyrelsen, den 18. marts 2005

Jytte Lyngvig

/Lasse Larsen