Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

 

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 27. oktober 2003, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en ny kommune etableres ved sammenlægning af hidtidige kommuner, er det angivet, hvilke hidtidige kommuner der indgår i sammenlægningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 16. juni 2005

Lars Løkke Rasmussen

/Christian SchønauBilag 1

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Frederiksborg Amtskommune

Indenrigs- og sundhedsministeren har den 3. september 2004 truffet bestemmelse om det kommunale tilhørsforhold for følgende arealer, der er fremkommet ved matrikulering af Burre sø og to søer øst for inde i skoven:

1. Til Allerød Kommune henlægges matr.nr. 44 og 45, Bastrup By, Uggeløse, og matr.nr. 8, Mørdrup By, Uggeløse med i alt 422.829 m2.

2. Til Slangerup Kommune henlægges matr.nr. 64, Jørlunde By, Jørlunde med i alt 38.011 m2.

3. Til Stenløse Kommune henlægges matr.nr. 113, Ganløse By, Ganløse, og matr.nr. 94 og 95, Slagslunde By, Slagslunde med i alt 431.785 m2.

Kommunegrænsen i søen m.v. mellem de tre kommuner er draget ud fra nærhedsprincippet, således at der til hver kommune hører den del, der ligger nærmere end nogen anden.

Ændringer pr. 1. januar 2005

Frederiksborg Amtskommune

4. Fra Ølstykke Kommune til Stenløse Kommune overføres matr.nr. 10 c, Ølstykke By, Ølstykke.

Vestsjællands Amtskommune

5. Fra Korsør Kommune til Skælskør Kommune overføres matr.nr.14, Erdrup By, Hemmeshøj.

Storstrøms Amtskommune

6. Fra Rønnede Kommune til Fakse Kommune overføres 239 m2 fra matr.nr. 29 b, Kongsted By, Kongsted.

Vejle Amtskommune

7. Fra Give Kommune til Egtved Kommune overføres 172 m2 fra Åst By, Lindeballe, som følge af forlægning af hovedlandevej nr. 363 Billund-Vandel.

8. Fra Egtved Kommune til Give Kommune overføres 227 m2 fra Vandel By, Randbøl, som følge af forlægning af hovedlandevej nr. 363 Billund-Vandel.

9. Fra Lunderskov Kommune til Vamdrup Kommune overføres 577 m2 fra matr.nr. 19 aa, Nagbøl By, Skanderup.

Ringkøbing Amtskommune

10. Fra Holstebro Kommune til Vinderup Kommune overføres 280 m2 fra Den mellemste Del, Borbjerg, som følge af genslyngning af kommunevandløbet Hellegård Å.

11 Fra Vinderup Kommune til Holstebro Kommune overføres 685 m2 fra Den sydvestlige Del, Ryde, som følge af genslyngning af kommunevandløbet Hellegård Å.

Viborg Amtskommune

12. Fra Tjele Kommune til Møldrup Kommune overføres matr.nr. 26 a, 26 c og 26 g, Pederstrup By, Pederstrup, som følge af jordfordelingen ”Vester Tostrup”.

Nordjyllands Amtskommune

13. Fra Farsø Kommune til Løgstør Kommune overføres matr.nr. 1 p, Gunderup, Strandby.

14. Fra Farsø Kommune til Aars Kommune overføres 396 m2 fra Gatten By, Flejsborg, som følge af regulering af vej (strækningen Jenle-Rønhøj Plantage – landevej nr. 467 Hobro-Aggesund).

15. Fra Aars Kommune til Farsø Kommune overføres matr.nr. 2 ba og 2bb, Helminggård, Ulstrup.

Ændringer pr. 1. januar 2006

Frederiksborg Amtskommune

16. Fra Slangerup Kommune til Ølstykke Kommune overføres 45 m2 fra matr.nr. 10 g, Jørlunde By, Jørlunde.

17. Fra Ølstykke Kommune til Slangerup Kommune overføres 58 m2 fra matr.nr. 10 f, Jørlunde By, Jørlunde.

Fyns Amtskommune

18. Fra Tommerup Kommune til Odense Kommune overføres matr.nr. 11 a, Stærmose, Brylle.

19. I den nye Ærø Kommune indgår den hidtidige Marstal Kommune og den hidtidige Ærøskøbing Kommune.

Nordjyllands Amtskommune

20. Fra Løkken-Vrå Kommune til Brønderslev Kommune overføres 276 m2 fra matr.nr. 20, Vollerup By, Em.