Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (13. november 2003)

 

 

Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af   ferieloven. (Renteafkast af FerieKonto)

(Lovforslag nr. L 76).

Med det foreliggende lovforslag ønsker regeringen som led i finansloven for 2004 at overføre op til 100 mio. kr. af den del af renteafkastet i 2004, der ikke skal dække administration af FerieKonto til statskassen.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2004.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg anbefale lovforslaget til Tingets velvillige behandling.