Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 43 

 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Afkriminalisering af 

 prostitution m.v. samt kriminalisering af kunder til prostituerede under 18 

 år). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 8/10 98     Till.A 941 

 Lovf som fremsat       Till.A 930 

 1.beh 20/10 98        FF   252 

 Betænkning 23/2 99      Till.B 370 

 Æf uden for betænkning    Till.B 415 

 2.beh 2/3 99         FF   4247 

 3.beh 4/3 99         FF   4363 

 Lovf som vedt        Till.C 332 

 Lov nr 141 af 17. marts 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Else Marie Mortensen (S), Karen Rønde (V), Gitte Seeberg 

 (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), Elisabeth 

 Arnold (RV), Line Barfod (EL), Tom Behnke (FP) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver straffelovens § 198 og § 199 og 

 afkriminaliserer dermed prostitution. Endvidere gør loven 

 det strafbart at være kunde til en prostitueret under 18 

 år. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at straffelovens 

 bestemmelse om straf for overtrædelse af påbud om at søge 

 lovligt erhverv ikke længere blev anvendt i praksis. 

 Afkriminaliseringen af prostitution havde således alene til 

 formål at markere, at prostitution i sig selv ikke burde 

 anses som en kriminel aktivitet. 

 Lovforslagets andet element, der gjorde det strafbart at 

 være kunde til en prostitueret under 18 år, var et led i en 

 bredspektret indsats mod seksuelt misbrug af mindreårige. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 81 stemmer (S, V, SF, CD, RV, EL og FP) mod 27 

 (KF, DF, KRF, Tove Fergo (V) og Christian Mejdahl (V)