Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 40 

 Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (International adoption). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 8/10 98     Till.A 826 

 Lovf som fremsat       Till.A 740 

 1.beh 20/10 98        FF   236 

 Betænkning 20/5 99      Till.B 1155 

 2.beh 25/5 99        FF   7048 

 3.beh 28/5 99        FF   7369 

 Lovf som vedt        Till.C 763 

 Lov nr 358 af 2. juni 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Lissa Mathiasen (S), Inge Dahl-Sørensen (V), Pernille 

 Sams (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Elisabeth Arnold (RV), Line Barfod (EL), Tom Behnke (FP) og Jann Sjursen 

 (KRF). 

 Ministre: Justitsministeren (Frank Jensen). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en stort set uændret genfremsættelse af 

 lovforslag nr. L 149 fra folketingsåret 1997-98 (1. 

 samling), jf. omtalen i Årbog & Registre 1997-98 side 160. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.