Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 61 

 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod ophold i bestemte 

 ejendomme. (Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse). 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 15/4 98     Till.A 1444 

 Lovf som fremsat       Till.A 1438 

 1.beh 22/4 98        FF   668 

 Betænkning 11/6 98      Till.B 254 

 2.beh 16/6 98        FF   2028 

 3.beh 19/6 98        FF   2132 

 Lovf som vedt        Till.C 423 

 Lov nr 406 af 26. juni 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Lissa Mathiasen (S), Birthe Rønn Hornbech (V), Pernille 

 Sams (KF), Anne Baastrup (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Elisabeth Arnold (RV), Søren Kolstrup (EL), Tom Behnke (FP) og Ole M. 

 Nielsen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver revisionsbestemmelsen i lov nr. 

 907 af 15. oktober 1996 om forbud mod ophold i 

 bestemte ejendomme, således at loven herefter er 

 permanent. 

 Baggrund: 

 Baggrunden for loven fra 1996 om forbud mod 

 ophold i bestemte ejendomme var den 

 »rockerkrig«, der verserede på det tidspunkt. 

 Selv om der i september 1997 var indgået en 

 »våbenhvile« mellem de stridende rockergrupper, 

 var det regeringens opfattelse, at loven burde 

 opretholdes for at sikre, at der også fremover 

 kunne være lovmæssigt grundlag for at yde 

 befolkningen den nødvendige effektive 

 beskyttelse, hvis forholdene igen skulle gøre 

 det nødvendigt. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 88 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, FP og KRF) mod 

 3 (EL); 10 (SF) stemte hverken for eller imod.