Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 42 

 Forslag til lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. 

 Af justitsministeren (Frank Jensen). 

 Fremsat skr 1/4 98      Till.A 1207 

 Lovf som fremsat       Till.A 1193 

 1.beh 14/4 98        FF   427 

 Betænkning 11/6 98      Till.B 252 

 2.beh 16/6 98        FF   2027 

 3.beh 19/6 98        FF   2132 

 Lovf som vedt        Till.C 385 

 Lov nr 404 af 26. juni 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Margot Torp (S), Karsten Nonbo (V), Pernille Sams (KF), 

 Kristen Touborg (SF), Peter Skaarup (DF), Sonja Albrink (CD), Henrik Svane 

 (RV), Keld Albrechtsen (EL), Tom Behnke (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, at drægtige søer og gylte som 

 udgangspunkt kun må holdes i løsdriftssystemer, 

 og der opstilles visse arealkrav til disse 

 systemer. Endvidere indeholder loven krav om, at 

 de drægtige søer og gylte skal have adgang til 

 overbrusningsanlæg eller andre anordninger, der 

 kan regulere deres kropstemperatur, og til halm 

 eller andet, der kan give dem mæthedsfølelse og 

 opfylde deres behov for at rode. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at 

 lovforslagets formål var at sikre en bedre 

 velfærd for drægtige søer og gylte, der holdes 

 indendørs. Lovforslaget skulle sikre, at 

 væsentlige adfærdsmæssige og fysiologiske behov 

 hos dyrene blev opfyldt, bl.a. ved at de fik 

 mulighed for at bevæge sig frit omkring. 

 Lovforslaget byggede på en indstilling fra 

 en arbejdsgruppe, der var nedsat af 

 justitsministeren og fødevareministeren som en 

 opfølgning på regeringens fødevarepolitiske 

 redegørelse fra januar 1998. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, FP og KRF) 

 mod 3 (EL).